JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Mgr. et Mgr. David Hanák

Místo pobytu:

Brno

Datum narození:

12. 10. 1971

Povolání:

obchodní ředitel

Proč kandiduji

Chci malý ale silný stát: pomocnou ruku najdeš na konci své paže. Potřebujeme méně zákonů a více odpovědnosti. Prosperitu totiž nevytváří stát, ale aktivní a kreativní jedinci. Nezachrání nás nějaký „politický spasitel“, ale drobná a cílevědomá práce. Musíme vyvažovat zájmy jednotlivých skupin a hledět na blaho národní společnosti. Nevěřím žádnému „politikovi“, který chce mé „dobro“. Věřím tomu, že každý ví sám, co je pro něj nejlepší, a tedy máme mu nechat volnost rozhodování. Tam, kde je svoboda bez zodpovědnosti, vládne anarchie, tam, kde je odpovědnost bez svobody, je otroctví. Jsem zastánce zastupitelské demokracie, nikoliv tzv. liberální demokracie. Musíme tedy obnovit politickou svéprávnost českých občanů skrze suverenitu českého parlamentu.

Informace o kandidátovi

Jsem člověk zajímající se o politiku. Vystudoval jsem management, politologii a práva. Dlouhodobě pracuji jako obchodní manažer v oblasti stavebnictví. V roce 2003 jsem se angažoval v hnutí Euroskeptická alternativa (ESA) proti vstupu ČR do EU. Napsal jsem několik knih. Například: 

  • České konzervativní myšlení (2007)
  • Koncept lidských práv a jeho dopad na výkon práva v demokracii (2020)

„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“
Edmund Burke