OLOMOUCKÝ KRAJ

Ing. Antonín Fryč, CSc.

Místo pobytu:

Psáry

Datum narození:

10. 6. 1953

Povolání:

Majitel a jednatel společnosti

Proč kandiduji

Populismus současné vlády prohlubuje zadlužení naší země pro mnoho dalších generací. Přitom vládní garnitura svými zmatečnými a neodbornými rozhodnutími v době pandemie Covid-19 zbytečně utratila miliardy korun za předražené zdravotní pomůcky. Vláda teoretiků a nekompetentních samozvaných odborníků musí skončit. Spolu se svými zaměstnanci jsem dosáhl mimořádných výsledků v rozvoji velké výrobní firmy, přestáli jsme jak krizové časy, tak oslavovali úspěchy 30-leté poctivé práce. Je důležité, aby sněmovna byla složena z poslanců, kteří jsou fundovanými odborníky ve svém oboru a mají za sebou dlouholetou praxi a životní zkušenosti.

Ve Sněmovně chci prosazovat: zastavení dalšího zadlužování státu, opětovné nastartování ekonomiky, vyšší soběstačnost, rozvoj průmyslu a dopravní infrastruktury. Stát musí minimalizovat svoje zásahy do podnikání, jeho úkolem je nepřekážet v podnikání a zaměstnávání lidí. Má být občanům oporou a motivovat je k ekonomickému rozvoji a zvyšování životní úrovně. Daňový systém musí být jednoduchý a srozumitelný, s jednotnou daňovou sazbou 12,5 procenta. Je nutno omezit nadřazenost zákonů EU nad našimi zákony. Nutno omezit centrální přerozdělování našich daní formou evropských dotací do zbytečných projektů a zvýhodňování jedněch podnikatelů před jinými. Je potřebné a důležité zachovat naše světově známé zlaté české ručičky, lásku k rodné zemi a naději pro další generaci hrdých Čechů.

Informace o kandidátovi

Narozen v Šumperku (Olomoucký kraj), dětství a dospívaní prožil v malebném regiónu Jesenicka. Vysokou školu dokončil na ČVUT Praha, strojní fakulta, kde absolvoval i vědeckou aspiranturu. Po studiích pracoval v oboru mezinárodní nákladní kontejnerové dopravy. Jesenicko však nikdy neopustil. Před 30 lety zde založil výrobní společnost WAREX s produkcí obytných modulů, dopravních kontejnerů, ocelových hal a montovaných rodinných domů. Prosperující společnost byla zařazena mezi 100 nejlepších společností v České republice a dnes zaměstnává stovky pracovníků z okresu Jeseník a přilehlých regionů. Výrobky společnosti jsou známy v celé Evropě, neboť 80% produkce je exportováno. Je podruhé ženatý a má 4 děti. Ve volném čase se věnuje sportu a běhům na dlouhé tratě.