ZLÍNSKÝ KRAJ

Libor Lukáš

Místo pobytu:

Pitín

Datum narození:

19. 8. 1961

Povolání:

podnikatel, manažer, emeritní hejtman Zlínského kraje

Proč kandiduji

Neumím pouze sedět doma v koutě a přihlížet tomu, kam se naše země ubírá. Rozhodl jsem se být aktivním občanem, přiložit ruku k dílu a zapojit se do skutečné obnovy naší země, která je „ve jménu boje s pandemií“ zdecimována nekompetentními rozhodnutími současné vládní garnitury. 

Nechci se smířit se socialistickými tendencemi, které na nás denně doléhají z Bruselu i z Prahy. 

Za svůj život jsem nasbíral řadu zkušeností nejen z podnikání, ale také díky řízení řady významných investičních projektů. Své politické působení jsem vždy vnímal jako službu veřejnosti.                                                                         

Jsem rozhodnutý se poprvé v životě postavit současným parlamentním dinosaurům a nabídnout občanům našeho kraje skutečnou změnu i skutečnou alternativu vůči zavedeným politickým stranám.

Informace o kandidátovi

Narodil jsem se v roce 1961. Původním povoláním jsem stavební technik. Působil jsem na různých liniových stavbách, především pak při výstavbě dálniční sítě a letiště Ruzyně v osmdesátých letech. 

Po roce 1989 jsem byl jmenován tajemníkem MÚ na radnici v Bojkovicích, v městečku v podhůří Bílých Karpat, na česko-slovenském pomezí. Zapojil jsem se tím aktivně do politického života prostřednictvím Občanského fóra.

Od roku 1993 se věnuji soukromému podnikání a řídím firmy, poskytující komunální služby. Taktéž se dlouhodobě zabývám rozvojem dopravní infrastruktury. V této souvislosti jsem v roce 2010 společně s kolegy založil profesní organizaci „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“, v níž dodnes působím jako její předseda. 

V roce 2000 jsem byl zvolen do krajského zastupitelstva a následně jsem se stal náměstkem hejtmana Zlínského kraje. V dalších volbách v roce 2004 jsem vyhrál krajské volby a posléze jsem byl zvolen hejtmanem Zlínského kraje. Po dalších volbách v roce 2008 jsem pak v práci pro Zlínský kraj pokračoval v roli statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje s kompetencemi pro strategický rozvoj, investice a dopravu. 

V současné době řídím chod několika obchodních společností a rovněž se podílím na organizaci odborných dopravních konferencí.