LIBERECKÝ KRAJ

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

Místo pobytu:

Turnov

Datum narození:

3. 4. 1961

Povolání:

Fyzik, vysokoškolský pedagog a podnikatel

Proč kandiduji

Chci se aktivně podílet na politickém životě v naší zemi a přispět k obraně ekonomické i osobní svobody našich občanů, která je v posledních letech stále více potlačována. Nesmyslná vládní „opatření“ v období koronavirové krize jsou „vrcholkem ledovce“ v tomto směru. Budu hájit živnostníky a drobné podnikatele, kteří jsou pilířem svobodné společnosti, před šikanováním ze strany přebujelého byrokratického státu. Základními politickými principy jsou pro mne ekonomický liberalismus, hodnotový konzervatismus a obrana suverenity našeho státu. 

Informace o kandidátovi

Narodil jsem se v Turnově a v tomto městě a v jeho okolí, v kraji zvaném Český ráj, jsem prožil většinu svého dosavadního života. Vystudoval jsem fyziku (konkrétně obor biofyzika a chemická fyzika) na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy a aplikace fyziky zůstávají hlavním oborem mé činnosti dosud. Pracoval jsem v turnovské firmě Monokrystaly (a v jejích následnických organizacích) nejprve jako výzkumný pracovník později jako zástupce ředitele pro rozvoj a koordinátor spolupráce s CERNem. Od roku 1998 působím na Technické univerzitě v Liberci, fyzikální problematice se však věnuji i jako podnikatel. V letech 1997 – 2014 jsem byl členem Zastupitelstva města Turnov, po čtyři roky pak i členem Rady města. Během této doby jsem řídil několik odborných komisí a působil v dozorčích radách městem řízených organizací. Od dětství aktivně sportuji, dosud se věnuji na výkonnostní úrovni kanoistice na divoké vodě a raftingu, rekreačně pak i jiným sportům a různým formám turistiky. Jsem rovněž sportovní funkcionář (místopředseda TJ Turnov, člen výkonného výboru ČUS, v letech 2005 – 2009 jsem působil i ve vedení Českého svazu kanoistiky) a trenér kanoistiky. Mezi moje záliby patří kromě cestování i historie a politologie. Jsem ženatý a otec tří synů.