STŘEDOČESKÝ KRAJ

Radomil Bábek

Místo pobytu:

Praha

Datum narození:

23. 8. 1961

Povolání:

podnikatel

Proč kandiduji

Vláda rozvrátila společnost a devastovala naši ekonomiku. Svoji moc postavili nynější vládnoucí politici na lžích, podvodech a manipulování občany. Po osmi letech práce pro české podnikání vidím, jak stát zvyšuje svou moc nad podnikáním, a jak stále více omezuje svobodu podnikání. Proto budu v Poslanecké sněmovně hájit práva a zájmy malých podnikatelů a živnostníků, budu hájit všechny občany proti přebujelému státu. A chci do politiky vrátit chování, které z ní současná politická garnitura vytěsnila – spravedlnost, dodržování práva, ohleduplnost a odpovědnost.

Informace o kandidátovi

Pocházím z Ostravy. Vyrůstal jsem v prostředí důlních záchranářů, a to byla jedna ze zásadních formativních zkušeností mého života. Vyučil jsem se zámečníkem, odmaturoval jsem na strojní průmyslovce a narukoval jsem na dva roky základní vojenské služby. Nic hezkého – mně nevyhovovala socialistická armáda, já jsem nevyhovoval jí. Po vojně jsem učil na základní i střední škole, při tom jsem vystudoval pedagogickou fakultu, bez složení závěrečných státních zkoušek. Nebyl jsem v KSČ, ani v SSM, takže pro mě bylo přirozené zapojit se do dění listopadu 1989. Spoluzakládal jsem OF v České Lípě, vystupoval jsem na demonstracích, řídil jsem mítinky proti komunistům. Krátce poté jsem dostal nabídku stát se poslancem Federálního shromáždění, kterou jsem s díky odmítl, a nikdy jsem toho nelitoval. Od roku 1993 podnikám, a podnikání považuji za svůj životní úděl či životní styl. S nástupem Andreje Babiše do politiky jsem se začal společensky angažovat ve prospěch drobného podnikání. V únoru 2017 jsem založil Podnikatelské odbory, které dnes mají přes 15000 členů. Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu.