Tisková zpráva: Poděkování doc. Zdeňku Koudelkovi

10.2. 2022411x

Dnes je významný den. Dneškem končí nejhanebnější období naší polistopadové historie, jež v důsledku nezákonných vládních opatření rozdělilo občany naší země do dvou nerovnoprávných kategorií. Na ty, kteří něco a někam mohou, a na ty, kteří něco a někam nesmějí.

Poděkování náleží všem svobodomyslným lidem, kteří proti této hanebné režimní zvůli protestovali v ulicích, v médiích i na sociálních sítích. Poděkování náleží rovněž politikům, kteří nezradili ideály obyčejné lidské svobody.

Jednoho člověka je ale potřeba vyzdvihnout zcela speciálně, neboť i v evropském kontextu je to ojedinělý úspěch. Toto vítězství zdravého rozumu a občanské spravedlnosti u Nejvyššího správního soudu České republiky vybojoval právní expert Trikolory doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Pane docente, děkujeme!

Komentáře