STÍNOVÝ MINISTR DOPRAVY

Libor Lukáš

Emeritní hejtman Zlínského kraje, aktivní člověk, který nedokáže sedět s rukama v klíně a nesnáší lhostejnost. Původní profesí je stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury zasvětil značnou část života. Libor Lukáš je současně zakladatelem a dlouholetým předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Aktivně napomáhá s prosazováním jednotlivých dálničních staveb, podporuje vznik vysokorychlostní železnice u nás a je protipólem ekologických aktivistů, kteří kvůli fiktivním záminkám soustavně blokují výstavbu prioritních dálničních tahů v zemi.

Vlastimil Tlustý

Stínový ministr financí

Radomil Bábek

Stínový ministr průmyslu a obchodu

Miroslav Havrda

Stínový ministr zdravotnictví

Václav Klaus ml.

Stínový ministr školství

Libor Lukáš

Stínový ministr dopravy

David Bohbot

Stínový ministr vnitra

Alfréd Šrámek

Stínový ministr spravedlnosti

Václav Krása

Stínový ministr sociálních věcí

Petr Štěpánek

Stínový ministr kultury

Libor Vondráček

Stínový ministr zahraničí

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství

Michal Dvouletý

Stínový ministr pro místní rozvoj

Petr Bajer

Stínový ministr životního prostředí

Vojtěch Kaprál

Stínový ministr obrany