STÍNOVÝ MINISTR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Václav Krása

Jméno Václav Krása je spojeno především s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Je totiž jejím předsedou, a to už od roku 2002. Život zasvětil především sociální politice a aktivnímu úsilí o zlepšení kvality života zdravotně postižených osob zejména v oblasti dopravy, odstraňování bariér, zpřístupňování vzdělávacích zařízení a příspěvků na péči. Už v roce 1992 byl zvolen do ČNR a od roku 1993 byl poslancem Poslanecké sněmovny kde byl členem Výboru petičního a od roku 1993 do roku 2002 byl členem Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (v letech 1996–1998 jeho místopředsedou) Má hluboké znalosti o sociální politice ve všech oblastech.

Vlastimil Tlustý

Vlastimil Tlustý

Stínový ministr financí
Radomil Bábek

Radomil Bábek

Stínový ministr průmyslu a obchodu
Miroslav Havrda

Miroslav Havrda

Stínový ministr zdravotnictví
Václav Klaus ml.

Václav Klaus ml.

Stínový ministr školství
Libor Lukáš

Libor Lukáš

Stínový ministr dopravy
David Bohbot

David Bohbot

Stínový ministr vnitra
Alfréd Šrámek

Alfréd Šrámek

Stínový ministr spravedlnosti
Václav Krása

Václav Krása

Stínový ministr sociálních věcí
Petr Štěpánek

Petr Štěpánek

Stínový ministr kultury
Libor Vondráček

Libor Vondráček

Stínový ministr zahraničí
Martin Nejdl

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství
Michal Dvouletý

Michal Dvouletý

Stínový ministr pro místní rozvoj
Petr Bajer

Petr Bajer

Stínový ministr životního prostředí
Vojtěch Kaprál

Vojtěch Kaprál

Stínový ministr obrany