STÍNOVÝ MINISTR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Václav Krása

Jméno Václav Krása je spojeno především s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Je totiž jejím předsedou, a to už od roku 2002. Život zasvětil především sociální politice a aktivnímu úsilí o zlepšení kvality života zdravotně postižených osob zejména v oblasti dopravy, odstraňování bariér, zpřístupňování vzdělávacích zařízení a příspěvků na péči. Už v roce 1992 byl zvolen do ČNR a od roku 1993 byl poslancem Poslanecké sněmovny kde byl členem Výboru petičního a od roku 1993 do roku 2002 byl členem Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (v letech 1996–1998 jeho místopředsedou) Má hluboké znalosti o sociální politice ve všech oblastech.

Vlastimil Tlustý

Stínový ministr financí

Radomil Bábek

Stínový ministr průmyslu a obchodu

Miroslav Havrda

Stínový ministr zdravotnictví

Václav Klaus ml.

Stínový ministr školství

Libor Lukáš

Stínový ministr dopravy

David Bohbot

Stínový ministr vnitra

Alfréd Šrámek

Stínový ministr spravedlnosti

Václav Krása

Stínový ministr sociálních věcí

Petr Štěpánek

Stínový ministr kultury

Libor Vondráček

Stínový ministr zahraničí

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství

Michal Dvouletý

Stínový ministr pro místní rozvoj

Petr Bajer

Stínový ministr životního prostředí

Vojtěch Kaprál

Stínový ministr obrany