STÍNOVÝ MINISTR ZAHRANIČÍ

Libor Vondráček

Předseda Svobodných, který již v rámci studia se zaměřil na ústavní právo. Se svou diplomovou prací dokonce zvítězil v soutěži Cena F. L. Riegra, pořádané Parlamentním institutem, oceňující práce, rozvíjející parlamentarismus. Je zastáncem myšlenky malého státu s nízkými daněmi. Libor Vondráček je kritikem Evropské unie především pro potlačování osobních svobod. Tvrdí, že EU dotacemi a přebujelou byrokracií vytváří prostor pro korupci a klientelismus, navíc poskytuje výhody vyvoleným. Proto navrhuje vystoupení z Evropské unie a přijetí nabídky na vstup do EFTA (Evropské sdružení volného obchodu).

Vlastimil Tlustý

Stínový ministr financí

Radomil Bábek

Stínový ministr průmyslu a obchodu

Miroslav Havrda

Stínový ministr zdravotnictví

Václav Klaus ml.

Stínový ministr školství

Libor Lukáš

Stínový ministr dopravy

David Bohbot

Stínový ministr vnitra

Alfréd Šrámek

Stínový ministr spravedlnosti

Václav Krása

Stínový ministr sociálních věcí

Petr Štěpánek

Stínový ministr kultury

Libor Vondráček

Stínový ministr zahraničí

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství

Michal Dvouletý

Stínový ministr pro místní rozvoj

Petr Bajer

Stínový ministr životního prostředí

Vojtěch Kaprál

Stínový ministr obrany