STÍNOVÝ MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ

Miroslav Havrda

Miroslav Havrda je zkušený lékař – odborník na sportovní medicínu, neurolog, někdejší prezident a tajemník Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví a v neposlední řadě zakladatel oboru podiatrie v ČR, a také České podiatrické společnosti. Věnuje se pořádání odborných sympozií, angažuje se v oblasti vzdělávání či zdravotnického servisu na nejrůznějších sportovních akcích. Je autorem řady vědeckých publikací a držitelem licencí v oblastech: myoskeletální medicína, akupunktura, homeopatie, sportovní lékařství, obezitologie a odvykání kouření.

Vlastimil Tlustý

Vlastimil Tlustý

Stínový ministr financí
Radomil Bábek

Radomil Bábek

Stínový ministr průmyslu a obchodu
Miroslav Havrda

Miroslav Havrda

Stínový ministr zdravotnictví
Václav Klaus ml.

Václav Klaus ml.

Stínový ministr školství
Libor Lukáš

Libor Lukáš

Stínový ministr dopravy
David Bohbot

David Bohbot

Stínový ministr vnitra
Alfréd Šrámek

Alfréd Šrámek

Stínový ministr spravedlnosti
Václav Krása

Václav Krása

Stínový ministr sociálních věcí
Petr Štěpánek

Petr Štěpánek

Stínový ministr kultury
Libor Vondráček

Libor Vondráček

Stínový ministr zahraničí
Martin Nejdl

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství
Michal Dvouletý

Michal Dvouletý

Stínový ministr pro místní rozvoj
Petr Bajer

Petr Bajer

Stínový ministr životního prostředí
Vojtěch Kaprál

Vojtěch Kaprál

Stínový ministr obrany