STÍNOVÝ MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ

Miroslav Havrda

Miroslav Havrda je zkušený lékař – odborník na sportovní medicínu, neurolog, někdejší prezident a tajemník Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví a v neposlední řadě zakladatel oboru podiatrie v ČR, a také České podiatrické společnosti. Věnuje se pořádání odborných sympozií, angažuje se v oblasti vzdělávání či zdravotnického servisu na nejrůznějších sportovních akcích. Je autorem řady vědeckých publikací a držitelem licencí v oblastech: myoskeletální medicína, akupunktura, homeopatie, sportovní lékařství, obezitologie a odvykání kouření.

Vlastimil Tlustý

Stínový ministr financí

Radomil Bábek

Stínový ministr průmyslu a obchodu

Miroslav Havrda

Stínový ministr zdravotnictví

Václav Klaus ml.

Stínový ministr školství

Libor Lukáš

Stínový ministr dopravy

David Bohbot

Stínový ministr vnitra

Alfréd Šrámek

Stínový ministr spravedlnosti

Václav Krása

Stínový ministr sociálních věcí

Petr Štěpánek

Stínový ministr kultury

Libor Vondráček

Stínový ministr zahraničí

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství

Michal Dvouletý

Stínový ministr pro místní rozvoj

Petr Bajer

Stínový ministr životního prostředí

Vojtěch Kaprál

Stínový ministr obrany