STÍNOVÝ MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ

Martin Nejdl

Soukromý zemědělec Martin Nejdl se věnuje chovu plemenného skotu na Klatovsku, kde „od píky“ vybudoval úspěšnou farmu. Právě pohled a zkušenosti malého farmáře uplatňuje při formování nutných změn české zemědělské politiky, která se musí vrátit ke skutečné podpoře malých zemědělců, rodinných farem a rozvoji naší potravinové nezávislosti a kvality lokálních potravin.

Vlastimil Tlustý

Stínový ministr financí

Radomil Bábek

Stínový ministr průmyslu a obchodu

Miroslav Havrda

Stínový ministr zdravotnictví

Václav Klaus ml.

Stínový ministr školství

Libor Lukáš

Stínový ministr dopravy

David Bohbot

Stínový ministr vnitra

Alfréd Šrámek

Stínový ministr spravedlnosti

Václav Krása

Stínový ministr sociálních věcí

Petr Štěpánek

Stínový ministr kultury

Libor Vondráček

Stínový ministr zahraničí

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství

Michal Dvouletý

Stínový ministr pro místní rozvoj

Petr Bajer

Stínový ministr životního prostředí

Vojtěch Kaprál

Stínový ministr obrany