Děkujeme za Vaši ochotu poskytnout nám dar.

Každého dárce musíme ze zákona identifikovat.
Žádáme Vás tedy o vyplnění níže uvedeného
formuláře pro dary od právnických osob.

Takto podbrobné informace o Vás potřebujeme ke splnění naší zákonné povinnosti každého dárce identifikovat (§ 18 odst. 4. Zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).