Miroslav Červenka

Kandidát na místopředsedu Trikolory

Místo pobytu:

Děčín

Datum narození:

28. 11. 1955

Povolání:

Podnikající důchodce

Proč kandiduji

Prvořadým cílem mé kandidatury je změnit vnitřní nastavení Trikolóry na standardně demokratické, tedy systémově přehledné, předvídatelné a transparentní. Nejsem stoupencem systému „neomylného vůdce“, ale trhu myšlenek a nápadů, konkurence ve všech oblastech, ve kterých působíme. Umím to procesovat, ale musí k tomu být politická vůle ve vedení. Na úrovni naší MO se tento systém osvědčil, o čemž svědčí např. to, že od doby, kdy jsem byl zvolen předsedou (březen 2020) neopustil naši organizaci ani jeden člen. Rád bych podobný systém nastavil i na republikové úrovni.

Moje priority

  • Změnit díky úspěchu Trikolóry českou politiku, aby naše země byla více svobodná, svrchovaná a prosperující
  • Demokratizovat a zpřehlednit Trikolóru, jednotliví funkcionáři musí mít jasně vymezené kompetence a pravidelně vysvětlovat, jak plní své sliby
  • Zlepšit komunikaci uvnitř Trikolóry, musí fungovat nejen shora dolů, ale také opačně
  • Chci přispět, aby výrazně efektivněji fungovaly orgány a komise strany a pravidelně informovaly o své činnosti
  • Do příštího sněmu musí být připraven program tak, aby mu mohl být předložen ke schválení

Informace o kandidátovi

Narozen 1955 v Děčíně, kde dosud žiji. V Děčíně jsem také vystudoval i gymnázium, následně v Ústí nad Labem pedagogickou fakultu, vzdělání jsem si pak doplnil úspěšně ukončeným studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Až do roku 1990, kdy jsem v malé privatizaci vydražil obchod s potravinami, jsem učil. Po celý zbytek dosavadního života jsem pak podnikal. Postupně jsem vlastnil, nebo spoluvlastnil 6 prodejen a 3 pivnice, pracovalo pro mě 23 zaměstnanců, ale nejvíce práce jsme zastali v rámci rodiny.

Dá se říci, že mým koníčkem je i politika, ale mám i mnohé další, baví mě např.psát scénáře ke krátkým klipům, ať již předvolební nebo v rámci propagace regionu, viz odkazy níže: zdezde.

Představujeme

Všechny kandidáty

Kandidátka na předsedkyni Trikolory
Kandidát na předsedu Trikolory
Kandidát na předsedu Trikolory
Kandidátka na místopředsedkyni Trikolory
Kandidát na místopředsedu Trikolory
Kandidát na místopředsedu Trikolory
Kandidát na místopředsedu Trikolory
Kandidát na místopředsedu Trikolory