TISKOVÉ ZPRÁVY

POLITIKA VLÁDNÍHO „ZAKLEKÁVÁNÍ“ NA PODNIKATELE POKRAČUJE

„PRÁVO MUSÍ PLATIT I PRO MINISTRY A AROGANCE MOCI MUSÍ MÍT HRANICE“, říká stínový ministr spravedlnosti a advokát ALFRÉD ŠRÁMEK

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Ostrava, 22. července 2021

Naprosto bezprecedentní jednání paní ministryně Jany Maláčové potvrzuje, že politika vládního „zaklekávání“ na podnikatele pokračuje. Za formaci Trikolora Svobodní Soukromníci považujeme za naprosto nepřijatelné a zejména za zcela nezákonné, aby politici, dokonce v pozici ministra, organizovali a účastnili se provádění kontrolních razií jakýchkoliv státních institucí jen proto, aby se sami zviditelnili před volbami.

To, co předvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v doprovodu svého poradce Matěje Stropnického, když de facto stála v čele razie Státního úřadu inspekce práce do jedné ze severočeských firem, je doslova skandální a daleko za hranicí normality a zákona. Člen vlády nemá žádnou pravomoc ani legitimní oprávnění se tímto způsobem zapojovat do kontrolní činnosti státních orgánů.

Paní ministryně Maláčová buď zřejmě zapomněla, že žijeme v právním státě, a tedy že i ona sama je povinna zákony bezvýhradně dodržovat. Je přece ve své funkci proto, aby sloužila veřejnosti, kdy sama je placena z daní, které odvádějí do státního rozpočtu právě podnikatelé a jejich zaměstnanci. Anebo je jednání paní ministryně Maláčové projevem do oči bijící arogance a zneužití její moci. V obou případech je na místě, aby paní ministryně za své jednání nesla veškerou odpovědnost.

Nadto je naprosto nepřijatelné a bez jakékoliv zákonné opory, aby se takovýchto kontrol osobně účastnil Matěj Stropnický jakožto poradce ministryně. Jehož osobní přítomnost na razii pouze umocňuje fakt, že realizovaná kontrola byla pouze projevem státní zvůle vůči soukromé firmě, motivovaná nikoliv zákonným výkonem kontrolní činnosti státní správy, ale osobním prospěchem ministryně Maláčové a jejího poradce, kdy k dosažení soukromých cílů paní ministryně a jejího poradce byly vynaloženy jistě nezanedbatelné prostředky ze státního rozpočtu a použity dokonce ozbrojené složky státu.

Nezákonné jednání ministryně Jany Maláčové považuji za naprostou neúctu k základním principům právního státu. Proto jsem se rozhodl na ministryni Janu Maláčovou a jejího poradce Matěje Stropnického podat trestní oznámení pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a přisvojení si pravomoci úřadu.

Zároveň zdůrazňuji, že formace Trikolora Svobodní Soukromníci chce zcela potlačit nezákonný, nezodpovědný a arogantní výkon státní moci, realizovaný zejména vůči podnikatelům a živnostníkům, a vrátit těm, kteří vytvářejí hodnoty a pracovní místa zaslouženou úctu a respekt, které si zaslouží.

V právním státě je naprosto nemyslitelné, aby státní úředníci, včetně ministra, arogantním způsobem zneužívali státní moc ve svůj osobní prospěch a za své jednání nenesli jakoukoliv ekonomickou a trestní odpovědnost. Takovémuto jednání státního aparátu musí být konec.

JUDr. Alfréd Šrámek
stínový ministr spravedlnosti a lídr v Moravskoslezském kraji
formace Trikolora Svobodní Soukromníci

Reakce na článek: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/malacova-se-stropnickym-se-sli-producirovat-do-firmy-jako-kontrolori-prace-narazili-40366836

Přímý kontakt:
JUDr. Alfréd Šrámek
e-mail: sramek@poncza-sramek.cz, mobil: +420 603 211 340 

Kontakt pro média:
Michal Dvouletý, tiskový mluvčí
e-mail: pr@pravozit.cz, mobil: +420 737 277 045