Děkujeme

za podepsání PETICE ZA KORUNU. Váš podpis bude zařazen do petičního archu.

Podpořte tuto petici tím, že ji budete sdílet na sociálních sítích.
Děkujeme