© 2024 Trikolora

PROGRAM

BRÁNÍME NORMÁLNÍ SVĚT

Chcete mít náš program přímo v mobilu nebo si ho pohodlně přečíst na svém počítači a tabletu? Nechte si jej zaslat na svůj e-mail ve formátu PDF (pro notebook či tablet) nebo ve formátu EPUB (pro mobil). Budete se moci dostat k programu snadno a kdykoliv.

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT. VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Bráníme normální svět

Stát má sloužit lidem, nikoliv se je snažit vychovávat. Politiky si neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné vyhlášky a zákony. Právních předpisů má být málo, ale mají být všeobecně respektované. Stát má zaručovat základní (negativní) práva – tedy právo na život, svobodu a vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit náleží státu zdrženlivost.

 

 • Děti jsou to nejcennější, co máme. Zastavíme ideologickou indoktrinaci dětí ve školách a zrušíme tzv. plošnou inkluzi. Peníze dáme učitelům, ne politickým neziskovkám, které ve školách parazitují.
 • Preferujeme klasickou rodinu, kterou tvoří maminka, tatínek a děti.
 • Definici manželství jako svazku muže a ženy zakotvíme v Ústavě ČR.
 • Veřejnoprávní média otevřeme všem názorovým proudům.
 • Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.
 • Přírodu chráníme pro lidi, ne proti lidem. Zastavíme zničující Green Deal a zrušíme systém emisních povolenek.  
 • Ochráníme české řidiče. Nedovolíme likvidaci spalovacích motorů.
 • V boji s korupcí budeme tvrdě potírat organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli vytvářet policejně-udavačsko-digitální stát, ve kterém je vše zakázáno.
 • Vždy budeme stát na straně řadových policistů zajišťujících bezpečí na našich ulicích.

Bohatství vzniká z práce

Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí (a firem), nikoli regulacemi, dotacemi nebo přerozdělováním. Daně mají být nízké a přehledné. Zrušíme zbytečné a nefunkční či vysloveně nebezpečné instituce a úřady. Budeme dlouhodobě, radikálně snižovat výdaje státu.

 

 • Zjednodušíme daňový systém a některé daně úplně zrušíme.
 • Snížíme zdanění práce. Za všech okolností se musí vyplatit pracovat, nikoliv čerpat dávky.
 • Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný.
 • Stát má sloužit jako poslední záchrana, když selže vše ostatní.
 • Zrušíme tzv. koncesionářské poplatky.
 • Zrušíme dotace ze státního rozpočtu pro politické neziskovky.
 • Zastavíme dotace velkým korporacím.
 • Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.
 • Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí.
 • Naší prioritou ve výdajích budou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali celý život.
 • Podporujeme domácí zemědělskou produkci a rozumnou soběstačnost v základních potravinách.

České zájmy na prvním místě

Demokracie je národní záležitostí. Lidé musí mít možnost demokraticky kontrolovat veřejnou moc. O českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům, ne nikým nevolení úředníci, aktivisté a lobbisté. Občanské svobody českých občanů jsou dnes v největším ohrožení za posledních 30 let. Náš život se odehrává v České republice, řešme tedy především tuzemské problémy a zájmy, nikoli zájmy kohokoli jiného.

 

 • Chceme Evropu ekonomicky spolupracujících suverénních národních států.
 • Podpoříme všechny iniciativy, jež povedou k posílení naší suverenity, respektive k rozvolnění našich vztahů s EU, včetně referenda o setrvání/vystoupení z EU.
 • Prvním krokem je nadřazení našich zákonů nad unijní legislativu.
 • Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU. Zachováme naše právo veta a nepřipustíme migrační kvóty.
 • Podporujeme spolupráci zemí Visegrádské čtyřky a jsme pro širší spolupráci zemí středoevropského prostoru.
 • Mezinárodní konflikty musíme řešit diplomacií, ne zbraněmi. Mír není sprosté slovo!
 • Hlavním úkolem Armády ČR musí být ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.
 • Svoboda projevu je naší nejvyšší prioritou. Zabráníme cenzuře názorů na Facebooku a dalších sociálních sítích.
 • Zastavíme politické aktivity, které jsou placeny zahraničními organizacemi a působí v našem „neziskovém“ sektoru.
 • Naší měnou zůstane česká koruna. Zachováme rovněž možnost placení hotovostí.

Nemáte právě teď čas pročíst si celý náš program?

Nechte si jej jednoduše zaslat na e-mail