Dárce - právnická osoba

Děkujeme za Vaši ochotu poskytnout nám dar.

Chcete-li poskytnou dar jako fyzická osoba, klikněte ZDE

Každého dárce musíme ze zákona identifikovat.

Žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného formuláře.

Věděli jste, že dar politickým stranám, vyšší než 2 000 Kč, lze odečíst od základu daně z příjmů právnických osob.
(§ 20 odst. 8 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu)

Takto podbrobné informace o Vás potřebujeme ke splnění naší zákonné povinnosti každého dárce identifikovat (§ 18 odst. 4. Zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).