Krach Bohemia Energy je ošklivý kalkul

21.10. 2021Trikolora764x

Před týdnem oznámila skupina Bohemia Energy s. r. o., že ukončuje svojí činnost dodavatele plynu a elektrické energie pro téměř milion obyvatel a 250 velkoodběratelů. Odmítá, že by zkrachovala a tvrdí, že dostojí všem svým závazkům.

Tomuto prohlášení lze uvěřit, protože podle výpisů z hospodaření je zřejmé, že společnost vydělávala kolem půl miliardy korun ročně. Jeden ze zakladatelů firmy pan ing. Jiří Písařík v mediích uvedl, že společnost vydělala od svého založení v roce 2005 více než 7. mld. Kč. Byly to nepochybně bohatýrské roky pro prodejce energií, přičemž jejich riziko bylo, jak se nyní ukazuje, zcela minimální.

Když se ukázalo, že obchodování s energiemi by mohlo být rizikové, pan Písařík a společníci obchod ukončili, a to bez ohledu na důsledky pro milion občanů a stovky velkoodběratelů. O tom, že se jedná o ošklivý kalkul a amorální chování svědčí i skutečnost, že skupina Bohemia Energy sice ukončila dodávky energií pro své zákazníky, funguje ale dál. Část elektřiny a plynu měla nakoupenou předem a zbyly jí značné zásoby. Jejich hodnota má dosahovat vyšších stovek milionů korun.

Majitel skupiny Jiří Písařík nyní některým klientům začal nabízet dodávky ze své poslední přeživší společnosti – Amper Market. Zdroje z HN hovoří o tom, že se bude jednat minimálně o stovky tisíc megawatthodin energií. A jelikož je firma nemusí dodat za předem nasmlouvané ceny zákazníkům, ale může je prodat na trhu, vzroste tak i její zisk. Bohužel se ukazuje, že obdobné uvažování, jako Bohemia Energy, mají i další obchodníci s energiemi a utíkají od rizikového obchodu.

Jsem přesvědčen o tom, že ze strany všech těchto společností se jedná o ošklivý a podlý kalkul, na který doplatíme všichni, protože povede k rychlejšímu růstu cen energií. Je nepochopitelné, že jak současná vláda, tak i představitelé budoucí, s lehkostí ubezpečují občany, kterým společnosti vypověděly smlouvy, že mají půl roku čas k uzavření nových smluv, i když musí vědět, že pro stovky tisíc to bude znamenat několikanásobný růst výdajů za energie. Takové zdražení může být velmi devastující pro rodinné rozpočty. Zároveň je zřejmé, že desítky tisíc seniorů, lidí se zdravotním postižením, s menší intelektuální výbavou, si nebudou umět poradit a najít si nového dodavatele energií.

Reálně hrozí, že velké množství lidí může na jaře 2022 zjistit, že nebudou svítit, topit apod. Je odpovědností státu, aby zajistil bezproblémový přístup k energiím, protože to je dnes jedna ze základních nezbytných potřeb, kterou si občan dnes sám reálně nemůže zajistit.

Jak současný premiér, tak pravděpodobný příští premiér, se shodují v tom, že u vybraných rodin s nižšími příjmy budou vyšší výdaje na energie kompenzovány sociální dávkou. To je krátkodobé, ale hlavně špatné řešení. Stále více občanů bude stát ve frontách v úklonu, se zmačkanou čepicí v ruce, a čekat až se milostivý úředník smiluje a nějaký peníz vyplatí. To bude dávka, která bude jen pro někoho, bez nároku a tak bude na vůli úředníků, zda ji žadatel obdrží. Možná, že to je skutečným záměrem.

Čím více lidí závislých na státu, tím méně nebezpečí, že budou protestovat a bojovat za svojí důstojnost. Ještě horší situace možná čeká tzv. střední třídu, která nedostane žádné kompenzace za enormní růst energií, a reálně hrozí, že dojde ke krachu různých podnikatelských aktivit, protože služby a zboží se stanou, vzhledem k ceně, neprodejné.

Je špatné, aby měla celou váhu zvýšení cen energií nést pouze střední třída, tedy lidé, kteří platí daně, pojištění a bez nichž by politici neměli co přerozdělovat. Proto je správné, aby i lidé, kteří do systému přispívají nejvíce, měli alespoň nějakou kompenzaci. Toho lze dosáhnout pouze dočasným zrušením DPH z energií a odpuštěním poplatků na alternativní zdroje.

Dnešní situace v růstu cen energií má někde svůj počátek, ale také současné generátory, které ženou jejich ceny nesmyslně vysoko. Počátek je v liberalizaci prodeje energií, což byla zpočátku dobrá idea, která umožnila počáteční pokles cen. Zásadní problém je v narušování volného trhu energií zásahy, které pokřivují celý trh a vytváří nerovné podmínky. Je to především zásadní a v prvopočátcích liberalizace trhu energií, nepředvídatelná změna v mixu energií v globálním měřítku, opouštění uhlí, tlak na omezení jaderné energetiky a preference alternativních zdrojů. To jsou generátory zvyšování cen energií.

Green Deal ještě není realizován a už nás jeho chapadla začínají drtit. Je velmi pravděpodobné, že jeho realizace uvrhne miliony lidí do chudoby, kterou státy budou řešit různými sociálními programy a budou zvyšovat jejich závislost na státu. To je špatná cesta.

Tím hlavním generátorem zvyšování cen energií však spatřuji v emisních povolenkách. Pan Jaroslav Míl, bývalý šéf ČEZ a zmocněnec pro jadernou energetiku, uvádí k emisním povolenkám: „Emisní povolenky bez fixních cen byly a jsou zcela nepředvídatelným a nevhodným nástrojem pro omezování emisí CO2 a ve formě, v jaké jsou používány, nikdy neměly být českou vládou odsouhlaseny.

Ceny povolenek měly být pevně nastaveny a v průběhu let zvyšovány podle předem stanovených pravidel. Pak by umožňovaly výrobcům energie spolehlivě plánovat náklady na snižování emisí. Ve své podstatě by fungovaly jako progresivně zvyšovaná uhlíková daň. Aplikace povolenek v jejich současné podobě, v rámci legislativy Fit for 55, je zcela nepřijatelným rizikem. To, že vláda dělá ústupky, které od Česka nikdo nečekal, je chyba.“ Dále dodává: „Naší příležitostí ke změně je Evropský parlament a vytvoření silné opozice vůči Komisi tak, aby tento nástroj, který chce Komise použít, byl odmítnut. Výsledek, kdy díky nezájmu národních vlád a chybnému postupu Komise bude dnes zhruba 160 až 190 milionů obyvatel EU čelit energetické chudobě, je dostatečným argumentem.“

Mně z toho vyplývá, že obchodování s emisními povolenkami ničí trh s energiemi. Chybí legislativa, která by dala regulátorovi trhu s energiemi dostatečné pravomoci vůči jednotlivým prodejcům. Národní vlády mají zodpovědnost za bezpečnost dodávek elektřiny, plynu a tepla a udržení takových cen pro obyvatele, aby byly dostupné všem. Je to základní potřeba. Není možné její koupi odložit. Občané by si měli dát tyto věci do souvislostí a požadovat od politiků, aby je ochránili před takovými zvraty, které je ekonomicky ohrožují, aniž by mohli situaci nějak ovlivnit.

Náš moderní svět vytváří závislost všech občanů na dodávkách energií, bez nich dnes nic nefunguje. Nemůžeme si zatopit, uvařit jídlo, živnostníci nemohou poskytovat služby a továrny nemohou vyrábět. Tudíž ať chceme, nebo nechceme, stabilitu dodávek energií musí garantovat stát a musí umět zabránit takovým excesům, jako byl postup Bohemia Energy, nebo machinacím s emisními povolenkami. Mimochodem, obchodování s emisními povolenkami je pravděpodobně jen v EU?!?!

Článek napsal Václav Krása

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.