Obyvatel Prahy se nesmí ve svém městě cítit jako host, ale naopak jako hostitel, říká Gebauer

14.9. 2022Trikolora281x

„Hysterický covidismus a naprosto amatérské nezvládnutí přílivu migrantů svědčí o tom, že vedení Prahy je špatné,“ ohlíží se za posledními čtyřmi lety v hlavním městě Martin Gebauer z Trikolory, který by dosluhujícímu vedení Prahy vystavil vysvědčení se známkou čtyři mínus. „To, co nám předvedlo STAN, je snad ještě horší, než bájná devadesátá léta. Politickou stranu, ve které je valná část jejích vysokých funkcionářů zapletena do korupční aféry, to jsme tu ještě neměli. Raději zatím ani nezjišťuji, kolik budou Prahu stát nové zastávky a kam asi dopluly kapříci,“ říká Gebauer, podle kterého má město primárně sloužit jeho obyvatelům.

Už za pár dnů končí současné vedení hlavního města Praha. Jaké vysvědčení byste vystavili primátoru Zdeňku Hřibovi a jeho týmu?

Za mne by stávající vedení hlavního města Prahy dostalo čtyři minus. Jediná dobrá věc, kterou jim lze přičíst k dobru, je to, že nezdražili MHD. Jinak to byly pekelné čtyři roky. 

Když se ohlédnete za posledními čtyřmi roky, co se podle vás v Praze zlepšilo a co naopak zhoršilo?

Marně hledám nějaké zlepšení. Pan primátor se rád chlubí zahájení stavby trasy metra D. Ale to nelze považovat za jeho úspěch. Pouze dotáhl do konce to, co již bylo dávno před jeho příchodem naplánováno a připraveno. Rozhodně se v Praze zhoršila situace pro motoristy, ale i chodce. Násilné prosazování cyklistiky na úkor ostatních uživatelů pozemních komunikací je velký problém. Zcela nesmyslné domalování cyklo pruhů v místech, které k tomu nejsou kapacitně uzpůsobeny je nezodpovědné a v konečném důsledku i nebezpečné. „Slalomové dráhy” – patníkové vyznačení pruhů pro motoristy, a další omezení, která brání průjezdu městem, jsou jen dalším problémem, který vytvořilo stávající vedení radnice. Nemluvě o naprosto šíleném zamoření metropole sdílenými koloběžkami. Hysterický covidismus a naprosto amatérské nezvládnutí přílivu migrantů svědčí o tom, že vedení Prahy je špatné. Přejmenováváním ulic se rozhodně nikomu nepomůže. Je to pouze další z kroků pražské radnice, kterým se ingeruje do zahraniční politiky, což rozhodně není úkol krajů. Navíc zahraniční aktivity stávajícího vedení Prahy nepovažuji za šťastné.

Současné vedení Prahy je spojeno s nejnovější korupční kauzu označovanou jako Dozimetr. Jakým způsobem podle vás tento případ ovlivní komunální volby v hlavním městě? 

Doufám, že zásadně. To, co nám předvedl STAN je snad ještě horší, než bájná devadesátá léta. Politickou stranu, ve které je valná část jejích vysokých funkcionářů zapletena do korupční aféry, to jsme tu ještě neměli. Je pro mne zarážející, že ministr Rakušan je ještě ministrem vnitra. Trnu hrůzou, co ještě vyplave na povrch. Aby nás ta připravovaná trasa metra D nevyšla dráž, než tunel pod Lamanšským průlivem. Raději zatím ani nezjišťuji, kolik budou Prahu stát nové zastávky a kam asi dopluli kapříci.

Zdá se, jako by Dopravní podnik Praha přitahoval jednu korupční kauzu za druhou. V čem je podle vás největší problém? Je možné vůbec korupci v tak velké organizaci zcela zabránit? 

Korupce je o lidech. O lidech „dole“ a zejména o těch „nahoře”. Nezáleží na velikosti organizace. Pokud je vedení „čisté”, nastaví takové procesní postupy a kontrolní mechanismy, které možnosti korupce výrazně omezují. Zde vedení Prahy fatálně selhalo. Každý rozumně uvažující majitel firmy ví, jak důležitý je již výběr zaměstnanců. Vybrat ty správné. Odborníky pro danou činnost a dobře je zaplatit. Motivovat je k práci. Jasně a srozumitelně vysvětlit, že korupce není a nebude tolerována. To samé platí pro správní a dozorčí rady. To nemají být politické trafiky. Místa v nich se mají obsazovat výběrovým řízením, ve kterém bude kladen důraz na odbornou a morálně volní hodnotu uchazeče.

Praha stejně jako jiná velká města řeší problémy s dopravou a parkováním. S jakým postojem k touto tématu vstupují do komunálních voleb představitelé Trikolory?

Je třeba konečně dostavět městský okruh a jeho radiály. Dále považujeme za nutné udělat audit smysluplnosti bus a cyklopruhů. Výsledky auditu následně podrobit odbornému připomínkovému řízení. Z pohledu aktivního motoristy je cyklopruhů najednou nějak moc. Stejně tak považujeme za vhodné podívat se na lokace, využití a bezpečnost některých přechodů pro chodce.

Samostatnou kapitolou je parkování. Město má primárně sloužit jeho obyvatelům. Obyvatel Prahy se nesmí ve svém městě cítit jako host, ale naopak jako hostitel. Takže záchytné parkoviště pro mimopražské jsou jasné věc. Pro Pražany je třeba předělat systém parkovacích oprávnění. Předně musí mít v blízkosti bydliště možnost zaparkovat tamní obyvatel. Není možné, aby byla parkovací místa trvale obsazena firemními vozidly. S výjimkou centrální části Prahy podporujeme zřízení jednotné parkovací zóny. Dále podporujeme volné hodiny pro parkování návštěv. Musí také skončit současná praxe poškozující živnostníky, kteří musí platit za parkování u svých klientů.

Neméně palčivým problém jsou rostoucí ceny nemovitostí, které zásadním způsobem zhoršují dostupnost bydlení, doléhající především na mladé rodiny. Pokud bude Trikolora úspěšná v komunálních volbách, co chcete změnit v této oblasti? 

Byty a pronájmy v Praze neúnosně zdražily. Město musí na tuto znepokojivou situaci reagovat rozsáhlou rekonstrukcí dosud nevyužitých městských bytů s regulovaným a dostupným nájmem. Městské byty budou transparentně přiděleny mladým a sociálně potřebným Pražanům prostřednictvím veřejné loterie. Deset procent dostupných bytových jednotek bude upraveno tak, aby mohlo být plnohodnotně využíváno osobami se zdravotním postižením. Městské pozemky vhodné k bytové zástavbě nabídneme přednostně bytovým družstvům, nikoli spekulantům s pozemky. Bytovým družstvům následně umožníme dlouhodobé bezúročně splátky pozemku. Družstevní byty ochráníme před vykoupením spekulanty. 

Do kompetence místní samosprávy patří také oblasti mateřských a základní škol. Jak si v tomto ohledu na tom stojí Praha a jaké změny byste chtěl prosazovat?

Praha je zřizovatelem mateřských, základních, ale také středních škol. Musí proto umět zabezpečit dostatečnou nabídku v oblasti předškolní péče, výchovy mládeže, základního a středního školství. Kapacitu škol a jejich vzdělávací nabídku budeme upravovat na základě analýzy demografického vývoje a dopravní spádovosti. Kapacitu zajistíme předně pro obyvatele Prahy. Každému dítěti bude adresně uhrazena polovina členského příspěvku do sportovního oddílu či kroužku. Rodiče dětí ve věku 6 až 15 let obdrží příspěvek ve výši 5 000 Kč na uhrazení nákladů mimoškolních kroužků, nárokovatelný pro zaměstnané rodiny s příjmem do 100 000 Kč hrubého měsíčně. Zajistíme pro žáky prvního stupně základních škol centrální nákup školních pomůcek, který pomůže sociálně potřebným rodinám a prosadíme koncepční program vybavení škol a centrální nákup ICT technologií tak, aby žáci na druhém stupni základních škol měli k dispozici tablety jako standardní součást výuky.

Rozhovor vyšel na portálu Parlamentní Listy ZDE.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.