Přestaňme podporovat německo-bruselské bláboly!

28.12. 2021Trikolora709x

Zakáže EU občanům topit plynem? „Pokud bych tento nápad chtěl označit slušně, tak napíšu, že je to nebetyčná hloupost,“ říká Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., vedoucí Katedry hospodářské a sociální politiky a proděkan NF VŠE. Politiku EU posledních let označuje za džihád proti zdravému selskému rozumu, vedený několika eurokratickými zájmovými skupinami.

Brusel chce navrhnout, že Evropané do roku 2040 přestanou topit plynem. Náhradou má být vodík, ale konkrétní a finančně schůdné řešení zatím neexistuje. Již v roce 2027 mají skončit dotace na plynové kotle. Kam by, podle vás, tento nápad Evropské komise vedl?

Je to jeden z dalších fantasmagorických cílů, které nám  předložila Evropská komise. Pokud bych tento nápad chtěl označit slušně, tak napíšu, že je to nebetyčná hloupost.

V této souvislosti si dovolím upozornit na to, že tyto nápady často vznikají anonymně a nelze dohledat konkrétního autora. Na obdobnou skutečnost poukazoval již před dvaceti lety dánský europoslanec Jens Peter Bonde, který chtěl zjistit, kdo sepisuje každoročně tisíce direktiv a zákonů. V té době mu bylo odpovězeno: „Na vytváření a sepisování evropských zákonů a direktiv pracuje v evropských institucích několik stovek lidí, jejichž totožnost je přísně tajná.“ Jinými slovy mu bylo řečeno, že na tuto informaci nemá veřejnost, tudíž ani zvolený poslanec, právo. Stejně tak mu byly odepřeny záznamy z jednání Evropské komise a z Rady ministrů, kde alespoň známe jména jejich členů.

Zdá se mi, že čím větší hloupost vymyslí eurokratická zbyrokratizovaná a zfanatizovaná zelená falanga, tím rychleji s tím Leyenová a její další němečtí poskoci přiběhnou. Snad si toho ve větší míře začnou všímat lidé s normálním, zdravým, selským rozumem, a proti halucinacím eurokomunistických snílků se snad nakonec přece jenom vymezí.

Evropská komise také chystá zákaz prodeje a pronájmu neúsporných budov.  Ty stavby, které nebudou mít alespoň štítek se známkou E, budou podle návrhu tomuto zákazu podléhat už od roku 2027. Pokud by toto pravidlo vstoupilo v platnost, jaké budou důsledky?

Je to další nesmyslná regulace z per eurohujerských eurokratů. Samozřejmě to poškodí velký počet firem, které nebudou mít na stavební úpravy dostatek finančních prostředků. A pokud by na to byly vypsány dotační tituly, tak je nutno si uvědomit, že ne každý na tyto dotace dosáhne. A navíc, prakticky žádná země Evropské unie nehospodaří s vyrovnaným či přebytkovým rozpočtem, tzn. že tyto přerozdělovací procesy ještě dále prohloubí deficity veřejných rozpočtů. Dále to může také prohloubit nerovnováhu na trhu s nemovitostmi a ještě více přispět k nafukování spekulační bubliny.

Počátkem prosince bylo oznámeno, že EU nebude v roce 2022 revidovat své plány na redukci emisí do roku 2030. Lze to považovat za dobrou zprávu?

Tato zpráva se dala očekávat. Eurokratické zájmové skupiny vedou již delší dobu džihád proti zdravému selskému rozumu, a přestože nemají své záměry technologicky a ekonomicky podložené, snaží se je prosazovat prostřednictvím části hloupých, zavázaných a s konfliktem zájmů jednajících vrcholových představitelů Evropské komise a dalších eurokratických institucí.

Evropská unie stanovila první verzi „zelených“ pravidel. Ta mají investorům dát jasný návod, do kterých projektů se v budoucnu vyplatí investovat, aby byla investice označena za ekologickou a měla by pak nárok na veřejné subvence. Považujete takový přístup k subvencování za správný?

Subvencování a dotace jsou cestou do pekel. Prostřednictvím subvencí se dláždí cesta ke korupčnímu jednání. Každý dotační program, každá subvence pokřivují tržní mechanismus. Zasahují do standardní tržní tvorby cen, které se vytvářejí na bázi vztahu nabídky a poptávky. Tento postup zásadně zkresluje a narušuje hlavní funkci ceny, kterážto má být nositelem informace.

Podle nově zveřejněného dokumentu bude mít od roku 2026 na podporu nárok pouze výroba automobilů produkujících nulové emise. Tedy již za 4 roky přijde takto výrazný krok. Není to vzhledem k současnému stavu nových technologií příliš brzo? A pokud ano, jaké to může mít důsledky pro obyčejné obyvatele EU?

Tato snaha je pouze další ukázkou současného zeleného šílenství, které zcela ovládlo choré mozky eurokratických struktur.

Osobně jsem samozřejmě pro snižování negativní zátěže životního prostředí, ale stávající stav výzkumu a ověřování nových technologií naprosto nekoresponduje se sociálním inženýrstvím tvůrců dokumentů EU. Nové technologie mají přinášet především lepší užitnou hodnotu pro spotřebitele, což by se mělo odrážet i v ceně nových produktů. V případě elektromobility je však všechno naopak. Produkt, tedy elektromobil, má být podstatně dražší, tudíž těžko dosažitelný pro střední třídu a už vůbec ne pro sociálně nejslabší vrstvy obyvatelstva. Navíc výroba, provoz a likvidace elektromobilu ve svém součtu bude emisně daleko více zatěžovat životní prostředí, než stávající výroba a provoz spalovacích motorů.

Ponechávám stranou bezpečnostní rizika při provozu, případných haváriích, neřkuli zahoření elektromobilů a nekomentuji ani obrovské náklady veřejných prostředků na dovybudování přenosové sítě dobíjecích stanic a míst na likvidaci baterií se zatím nedlouhou životností.

Stranou též ponechávám i extrémně vysokou závislost na nalezištích potřebných surovin, zvláště pak kovů, nezbytných pro výrobu baterií. Ty se nacházejí především na území Číny, Ruska a již dnes Čínou ekonomicky ovládaných území v Africe.

V poslední době se nová ekologická pravidla a směrnice z Bruselu „valí“ se stále narůstající frekvencí. Podle zlých jazyků jde o projev nervozity elit, které cítí sílící odpor proti „zelené“ politice. Jaká je podle vás nálada ve společnosti, a kam se bude v roce 2022 vyvíjet?

Ekologismus jako ideologická doktrína se valí především z Německa do Bruselu a Brusel ji vnucuje a oktrojuje všem dalším členským zemím EU. Jenom nedovzdělaní jedinci propadají chimérickým plánům a představám bruselských centrálních plánovačů. Každý, kdo alespoň částečně používá zdravý selský rozum, ví, že celý Green Deal slouží vybraným zájmovým skupinám houfujícím se v Bruselu, kde pod správnou ideologickou vlajkou se snaží své nesmysly prosazovat do jednotlivých „bruselských kolonií“.

Smutné na tom je, že těmto zájmovým skupinám za mrzké bruselské dotace posluhuje i část tzv. vědecké obce. Za bruselské dotace jsou schopni překroutit vědecké poznání a vnucovat nám myšlenky o tom, že Green Deal je spásou lidstva. Snad si to uvědomí čím dál větší část obyvatelstva, že jim tato vládnoucí garnitura vytahuje čím dál víc peněz z jejich kapes a zneužívá své postavení k vlastnímu obohacení.

Nová německá koalice má v plánu do roku 2030 zajistit původ alespoň 80 % energie z obnovitelných zdrojů, přičemž až 2 % rozlohy mají být vyhrazena pro expanzi větrných turbín, jejichž výkon by se měl ztrojnásobit. Fotovoltaika by se pak měla zečtyřnásobit. Jsou podle vás Němci schopni tyto velkolepé plány naplnit? A za jakou cenu?

Zelená ideologie „oblbla“ část německého obyvatelstva podobně, jako se to podařilo totalitním ideologiím ve 20. století, např. Hitlerovi při prosazení nacismu. Potvrzuje se tak stádnost  chování německého obyvatelstva. Nutno ovšem říct, že existují nezanedbatelné skupiny obyvatelstva, které si uvědomují možné ekonomické a sociální dopady plného zavedení tzv. Energiewende, což je stávající energetické dogma v Německu.

Může se však opakovat situace z počátku letošního října, kdy přestane foukat a nesvítí slunce a z celkově instalovaného výkonu téměř 120 Gigawatt větrných a slunečních elektráren vyrobí stěží jednu Gigawattu. Pak ovšem hrozí blackout, anebo německý správce sítě spustí, pokud ještě budou, záložní zdroje, které vyrábějí energii z hnědého a černého uhlí, anebo donutí k prodeji elektřiny firmy z okolních států. Opět takový malý „koloniální nátlak“. A to neberu v úvahu náklady na výstavbu nespolehlivých obnovitelných zdrojů energie (OZE), které stojí daňové poplatníky desítky miliard eur ročně.

Německá Scholzova vláda by do roku 2030 chtěla opustit uhlí a plánuje, že páteří německého energetického mixu se má stát plyn, ideálně ten obnovitelný. I tuto složku však Němci plánují do roku 2045 vyřadit. Jak se díváte na takto radikální příklon k obnovitelným zdrojům?

Myslím si, že Evropská unie, pokud se do té doby nerozpadne, jim zakáže plyn už v roce 2040. Němci pak použijí v té době již možná většinové obyvatelstvo s muslimskými kořeny, aby jim vyráběli elektřinu pomocí liščích ohonů a šlapáním do pedálů kol, které budou roztáčet nějaký jejich nový vynález. Ta předchozí věta je samozřejmě nadsázka.

Ale teď vážně. Nemám nic proti tomu, aby se začaly používat  nové technologie. Ale pokud je nemáme, nevystačíme si s nereálnými a nerealizovatelnými plány. Zatím žádné výzkumy nevykazují takové výsledky, aby došlo k naplnění časového horizontu zamýšlených a předkládaných plánů.

V souvislosti s plynem je nutno pozorovat i dění okolo Nord Streamu 2. Polský premiér Mateusz Morawiecki varuje, že jeho zprovoznění by vystavilo Ukrajinu a Evropu zvýšenému tlaku z Moskvy a navrhuje, aby spouštěn nebyl. Je podle vás reálné, že za současných okolností ke spuštění Nord Streamu 2 opravdu nedojde? A je Morawieckého poznámka platná?

Muselo by dojít pravděpodobně až k válečnému konfliktu, aby Nord Stream 2 nebyl spuštěn. Pokud Němci vypnou v letošním roce tři jaderné bloky a v příštím roce poslední tři, tak jim nezbývá nic jiného, než Nord Stream 2 zprovoznit. Na druhou stranu, diverzifikace „cest plynu“ více trubkami může snížit riziko snah Ukrajiny o jakousi formu „výpalného“. A to už jsme tu jednou zažili.

Budou Němci po případném spuštění Nord Streamu 2 pod větším vlivem Ruska? A existuje k tomu v současné situaci nějaká alternativa?

Němci žádnou jinou alternativu Nord Streamu 2 v současné době nemají. I přes růst cen zemního plynu na světových trzích se jim ekonomicky ani ekologicky zatím nevyplatí dovoz stlačeného plynu z USA či z jiných teritorií. Jejich tzv. „dekarbonizace“ je zavádí do energetické pasti. Němci jsou významní pokrytci i ve vztahu k Rusku. Na jedné straně se stali vazaly dodávek jejich plynu, ropy a dalších surovin – a na druhé straně prostřednictvím Evropské unie navrhují prosazovat další ekonomické sankce proti Rusku.

Německo převede do svého fondu klimatických investic 60 miliard eur (zhruba 1,5 bilionu Kč) z již schváleného rozpočtového zadlužení, které Scholzova vláda nevyužije. Na co, podle vás, vzhledem ke slibům Scholzova kabinetu tyto peníze konkrétně poputují?

Nejlepší by bylo, kdyby Němci tyto peníze použili na změnu sklonu zemské osy. Již dlouho se ví, že při vyšším náklonu osy se roční období na Zemi stávají extrémnější, zatímco při nižším náklonu osy se stávají mnohem mírnějšími. A také by se mohli pokusit o změnu vzdálenosti, ke které dochází mezi Zemí a Sluncem v závislosti na tom, zda je v perihéliu (přísluní) nebo aféliu (odsluní). O tom již před šedesáti lety psal Milutin Milankovič, po kterém je i tato teorie pojmenována, a která byla již před více než dvaceti lety zveřejněna na stránkách NASA. Vědecké závěry konstatují, že Země a její klima se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností absolutně nesouvisejí.

Pochybuji však, že kdokoliv ze Scholzova kabinetu, neřkuli z von Leyenové Evropských komisařů, vůbec kdy o těchto opravdu vědeckých závěrech slyšel. A proto si myslím, že tyto peníze budou vesměs použity klientelisticky s ideologickým aspektem Green Dealu.

Rozhovor vyšel na portálu Parlamentní Listy ZDE.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.