Projev Zuzany Majerové na Celostátním sněmu 2024

23.1. 2024Trikolora613x

Vážení delegáti, milé dámy, vážení pánové, milí hosté!

Ještě jednou vás všechny vítám na třetím celostátním sněmu Trikolory.

Nejprve malé ohlédnutí. Trikolora se nezrodila do příliš příznivé doby, přičemž co nezpůsobil sám osud, zavinili jsme si sami. Krátce poté, co jsme Trikoloru založili, přišel covid, který zastavil nejen naši propagační tour po republice, nýbrž i náš rozlet. Následoval nemastný neslaný výsledek v krajských volbách 2020 a půl roku před sněmovními volbami 2021 Václavův odchod. Namísto spojenectví s SPD, k čemuž nás vyzýval jeho otec, bývalý prezident, předtím ještě sjednal „koalici“ se Svobodnými a Soukromníky. Ti se pak za spolupráci s nám omlouvali, jedni kvůli našemu postoji k ukrajinské válce, druzí kvůli prezidentské volbě. Vskutku skvělí parťáci! Nicméně všechno špatné je k něčemu dobré. Aspoň už víme, kudy cesta nevede.

Zuzana Majerová – Sněm Trikolory 2024

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Celé období od Václavovy rezignace až po republikový sněm v lednu 2022 pak bylo provázeno různými zákulisními intrikami, v naprosté většině však vedenými spíše pokoutně, nepřímo a za pomoci zástupných témat. A je vedlejší, zda záminkou bylo nesvolání sněmu v covidové době, pragmatická změna názvu či neukojené osobní ambice. Ale abychom si rozuměli. Nic proti ambicím kohokoli, naopak, politika je, nebo přesněji měla by být, volná soutěž. Ať každý kandiduje, kam chce a na jaký post se cítí. Ale ať do takového souboje jde se zvednutým hledím a napřímo. Atmosféra zákulisného okopávání kotníků, kdy neplatí ani dohody, ani podání ruky, ba dokonce kdy se fabrikují kompromitující materiály, ničemu pozitivnímu nepřispívá. 

Za pár dní už to budou dva roky, co právě v tomto sále přednesli čtyři kandidáti na předsedu Trikolory své nominační projevy. Kam se poděli mí soupeři? Možná nejen já si kladu otázku, jak vážně to s Trikolorou mysleli? Ostatně jeden se vypařil hned ten den.

Ale pokračujme v malé retrospektivě. Nacházíme se v polovině roku 2022 a blíží se komunální volby. Myslím, že bylo správné a realistické, že jsme si poctivě vyhodnotili vlastní kondici i pozici Trikolory na české politické scéně. Konkrétně náš členský potenciál, náš osobnostní potenciál i náš finanční potenciál. A vyhodnotili jsme to tak, že jsme se vrátili k tomu, co už počátkem roku 2021 navrhoval exprezident Klaus, totiž k navázání spolupráce s SPD. Myslím, že heslo „lépe pozdě, nežli nikdy“ to vystihuje docela přesně. Zvláště pak, když náš programový překryv je značný. První příležitost vyzkoušet, jak spolupráce Trikolory s SPD v praxi funguje, nabídly podzimní komunální volby 2022. A výsledek? Všude tam, kde jsme kandidovali společně, to přineslo užitek SPD i Trikoloře. My jsme získali své první regulérní zastupitele a SPD zaznamenalo co do počtu svých zastupitelů největší nárůst ze všech. Za speciální zmínku stojí Praha, kde jsme my i SPD historicky úplně poprvé společně uspěli jak na úrovni magistrátní, tak v deseti dalších městských částech.

Je jen v logice věci, že Trikolora i SPD se rozhodly v nastoupené spolupráci pokračovat a pozdvihnout ji na vyšší úroveň. Zatímco před komunálními volbami fungovala naše kooperace spíše na dobré slovo, tentokrát už jsme dali našemu spojenectví oficiální podobu. 14. června loňského roku jsme s SPD podepsali Memorandum o spolupráci a následně 14. listopadu Smlouvu o spolupráci ve všech volbách, které nás čekají v roce 2024, konkrétně volby do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do Senátu. Smlouva rovněž předjímá spolupráci ve sněmovních volbách roku 2025. Ultimativní příkaz doby totiž zní, že už nesmíme dopustit, aby pod stůl znovu propadlo víc než milion voličských hlasů. Hlasy Trikolory to tentokrát určitě nebudou.

Tomu všemu předcházela ještě jedna vrcholně významná událost. Prezidentské volby. Nic, co jsme v té době jako Trikolora udělali, se nedělo náhodou. V prvním kole jsme z mnoha dobrých důvodů podpořili kandidáta SPD Jaroslava Baštu, a to nejenom proto, že programově nám byl ze všech kandidátů nejblíž, a v kole druhém Andreje Babiše. Jak to říct úplně nejstručněji? Budoucí možné koaliční vztahy je potřeba pěstovat. A že se kvůli tomu Svobodní od nás distancovali? Jejich věc, jejich hloupost. My nechceme být navěky nepoužitelným politickým klubem.

K mírnému optimismu vybízejí první pokoaliční průzkumy preferencí. Zatímco samostatně SPD osciluje okolo deseti procent a Trikolora okolo dvou, společně nám první průzkum agentury STEM/MARK přisoudil procent takřka patnáct. Pokud jsou ta čísla správná, potvrzovalo by to náš předpoklad, že společný výsledek koalice SPD a Trikolory může být vyšší, než je prostý součet našich preferencí. Právě v tom je ono kouzlo synergického efektu, respektive přidaná hodnota naší schopnosti domluvit se, netříštit síly a táhnout za jeden provaz.

Dostalo se mi cti, reprezentovat Trikoloru na jednom z čelných míst naší společné kandidátky do Evropského parlamentu. Beru to jako obrovský závazek a slibuji vám, že opravdu udělám všechno pro co nejlepší výsledek. Získáme-li tento mandát, bude to nejen úspěch celé Trikolory, ale také skvělý odrazový můstek do všech dalších voleb, krajských, senátních i sněmovních.

Právě krajské volby budou pro další etablování Trikolory na české politické scéně hodně důležité. Proto vás vyzývám, vyhrňte si i vy rukávy a nic neponechejte náhodě. I tady platí ono „kennedyovské“, lehce parafrázuji: „Neptejte se, co strana může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro stranu.“

A ještě jednu věc je v souvislosti s naší spoluprací s SPD nutno dodat. Nejde pouze o koalici SPD a Trikolory, třetím do party jsou ještě nezávislí odborníci, které postupně představujeme na tiskových konferencích a se kterými počítáme do exekutivních funkcí.

Na závěr této části svého projevu chci říct ještě jednu nesmírně důležitou věc, a proto vás teď opravdu prosím o zvýšenou pozornost. Tohle všechno směřuje k jedné jediné věci. Chceme se spolupodílet na sestavování příští vlády. Ještě jednou: SPD a Trikolora se chtějí podílet na sestavování příští vlády. Naše země potřebuje změnu. Tentokrát ale skutečnou změnu! Nestačí výměna figurek, je potřeba změnit šachovnici.

Nyní stručně k tématům, která nejvíce hýbou naší současností. A samozřejmě také k pozici a postojům Trikolory k nim.

Ukrajinská válka.

Trikolora nikdy ani jediným slovem, ani jedinou větou nepodpořila ruskou invazi na Ukrajinu. Od prvopočátku říkáme, že onen původně ukrajinsko-ukrajinský a posléze ukrajinsko-ruský, respektive americko-ruský konflikt se má řešit diplomatickou cestou, a ne zabíjením lidí. Trikolora není ani proruská, ale ani proukrajinská, ani protiruská, ale ani protiukrajinská, Trikolora je pročeská. Trikolora hájí zájmy našich občanů, Trikolora hájí české, moravské a slezské zájmy. A ty zdaleka nemusejí být vždy totožné s velmocenskými či obchodními zájmy Spojených států či velkých zemí Evropské unie.

Ukrajinská válka nezačala 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno, ale předcházelo jí mnoho dějů, které mají celou řadu viníků. U vědomí toho všeho musím konstatovat, že jsme svědky naprostého selhání českého politického i mediálního mainstreamu. To, co se děje na Ukrajině, je příliš vážná věc na to, abychom to posuzovali pouze pod zorným úhlem ukrajinské propagandy, jak to dělá hlavní proud české politiky i českých médií. A jak říká kolega Petr Štěpánek, největší argumentační faul současnosti je, že každý, kdo není fanaticky proukrajinský, automaticky dostává nálepku, že je proruský. To je argumentační zločin.

A ještě jednu věc potřeba dodat. Ani americká, ani západoevropská média už nejsou tak jednostranná jako ta česká.  

Suma sumárum: Trikolora je proti dodávkám dalších zbraní, jejichž výsledkem nemůže být nic jiného než další tisíce mrtvých, Ukrajinců i Rusů, vojáků i civilistů. Tento konflikt nemá vojenské řešení. Preferujeme proto zastavení bojů, mírové rozhovory, konec nesmyslných ekonomických sankcí – které ostatně opravdu dodržujeme už jenom my –, a návrat k normálnímu obchodování.

A ještě vzkaz všem našim gaučovým válečníkům: Mír není sprosté slovo!

Pojďme dál. Green Deal.

Zelené šílenství jménem Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu, nemá vůbec nic společného s ekologií a už vůbec to není ekonomická příležitost, jak se nám snaží namluvit někteří vládní aktivisté. Ano, je to příležitost, ale pouze pro pár vyvolených, jak si na klimatickém náboženství zase namastit kapsu. Green Deal nejen že hrozí provětrat, ale už provětrává peněženky našich občanů způsobem, jaký jsme si ještě nedávno nedovedli představit ani v těch nejděsivějších snech. Trikolora je zásadně proti.

Evropská unie.

Tady se budu jen opakovat. Říkám to s veškerou odpovědností, ale v Evropské unii v téhle podobě, v tomto molochu, který deficit demokracie nahrazuje přebytkem byrokracie, nechceme být. Hluboce se mýlí ti, kteří pořád věří v nějakou nápravu či obrodu. On už geniální Albert Einstein říkal, že definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Proto jasně a jednoznačně deklaruji, že Trikolora vždy podpoří veškeré iniciativy, které povedou k posílení naší národní suverenity, respektive k rozvolnění našich vztahů s EU včetně referenda o vystoupení. Prvním krokem musí být nadřazení našich zákonů nad unijní legislativu. O našich věcech se musí rozhodovat doma, ne v Bruselu či v Berlíně. Naším cílem je skutečně suverénní Česká republika.

Trikolora si na rozdíl od jiných politických stran, vládních i opozičních, nehraje na chytrou horákyni, která sice Evropskou unii kritizuje, ale jasné stanovisko se bojí vyslovit, takže raději lavíruje. My nelavírujeme. Naše řeč je jasná. Ale abychom si správně rozuměli. Trikolora není protievropská, Trikolora je protiunijní. Ostatně už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným. Proto podporujeme spolupráci národních států, nejlépe návrat k Evropským společenstvím a preferujeme rovněž společný postup zemí V4+.

Naprostou samozřejmosti je rovněž zachování české koruny a právo platit hotovostí.

Nejvyšším příkazem naší doby je chránit svobodu a svobodu slova na prvním místě. I tyhle základní atributy demokracie a svobody dnes Evropská unie ohrožuje. Proto jasně říkám, jiný názor není dezinformace. Musíme zastavit nastupující cenzuru na sociálních sítích i jinde. Ale nejen to. Musíme chránit náš způsob života. Proč? Protože multikulturalismus nefunguje. Proto také Trikolora nikdy nebude akceptovat žádné kvóty, žádnou povinnou solidaritu, žádnou masovou, natož nelegální migraci.

Ze všech těchto důvodů je potřeba nabídnout našim občanům důstojnou politickou alternativu. Alternativu jak k Fialově probruselské vládě, tak k Babišově probruselské opozici. Trikolora je tu právě proto.

Nyní pár slov k Fialově vládě.

Nevím, jak vy, ale já jsem od nástupu Fialovy vlády nic neočekávala, ale že to bude až takhle hrozné, překvapilo i mě. Čím dřív tahle vláda skončí, tím lépe pro naši zemi, tím lépe pro naše občany. Pod vedením Fialovy vlády se naše země vydala na usilovný pochod zpátky do totality. Však se ohlédněte spolu se mnou. Co vidíme? Hospodářský úpadek zaviněný hloupou politikou a nesmyslnou ideologií, znovuobjevenou cenzuru, stíhání za verbální trestné činy, vyhazování z práce za „špatné“ názory. V životě by mě nenapadlo, že 34 let po sametu, se něčeho podobného dožiju a že v čele toho všeho bude fialová ODS, tedy politická strana, se kterou jsem měla v minulosti nejen já – takových je nás tady víc –  něco společného.

Jak z toho ven? Musíme tenhle nebezpečný trend návratu naší země do totality otočit. Nikdo jiný to za nás neudělá. V praxi to znamená, že je nezbytné, abychom pětikoaliční politiky raději dříve než později vyhnali z vládních křesel. První velkou příležitostí vyslat fialovému signalistovi nepřehlédnutelný signál, že už toho bylo dost, budou červnové evropské volby. Koalice SPD a Trikolory je na ně připravená. Ale to je jen první třetina nadcházejícího zápasu. Druhou třetinou budou krajské volby a o finální výsledek se bude hrát ve volbách do poslanecké sněmovny. Je jen na nás, jak se na tento zápas připravíme a jaký vybojujeme výsledek. Mějme u toho pořád na paměti, že to neděláme pouze pro sebe, ale také pro naše děti a vnoučata.

Ano, to úplně nejcennější, co máme, jsou naše děti. Říkám to nejen jako matka a bývalá učitelka, ale i jako politička. Dost bylo nesmyslné plošné inkluze, dost bylo ideologického vymývání mozků, dost bylo peněz pro zločinné politické neziskovky. I tohle musíme zastavit. Naši krásnou zemi jsme převzali od naši předků a je jen na nás, v jakém stavu ji našim dětem předáme, ale i v jakém stavu předáme naše děti budoucnosti.

Blížím se k závěru, a tak budu ještě chvíli děkovat a trochu chválit. Především chci poděkovat všem členům a registrovaným příznivcům, kteří jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu. Speciálně pak chci poděkovat oběma chlapcům z naší republikové kanceláře, Martinovi Gebauerovi a Danovi Štěpánkovi. Bez nich by Trikolora nefungovala. Kluci, děkuju! Dále pak chci poděkovat za dvouletou práci všem členům předsednictva a speciální poděkování pak náleží místopředsedům Trikolory Josefu Slámovi a Ottovi Černému. Pepo a Otto, děkuju! A úplně nakonec jsem si nechala prvního místopředsedu Petra Štěpánka. Když jedete v čele pelotonu, kde – věřte mi – opravdu, ale opravdu fouká, teprve tehdy si skutečně uvědomíte, jak je to skvělé mít vedle sebe někoho, na koho se můžete stoprocentně spolehnout a kdo vám za všech okolností kryje záda. Ale nejen to. Zároveň je největším kritikem vašich veřejných vystoupení a nastavuje vám zrcadlo zpětné vazby. Petře, děkuju!

Vážení delegáti, milé dámy, vážení pánové!

Co říct na úplný závěr? Snad jen to, že na třech základních programových pilířích Trikolory se nic nemění.

Bráníme normální svět.

Bohatství vzniká z práce.

České zájmy na prvním místě.

To je Trikolora!

A aktuálně dodávám ještě jedno heslo: Svoboda projevu, i po projevu!

Děkuji vám za pozornost.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.