Královehradecký kraj

Dárce - právnické osoba

Děkujeme za Vaši ochotu poskytnout nám dar.

Každého dárce musíme ze zákona identifikovat.
Žádáme Vás tedy o vyplnění níže uvedeného
formuláře pro dary od právnických osob.

Věděli jste, že pokud je dar poskytnutý právnickou osobou politickým stranám na jejich činnost alespoň 2 000 Kč, lze jej odečíst od základu daně z příjmů právnických osob.
(§ 20 odst. 8 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu)

Takto podbrobné informace o Vás potřebujeme ke splnění naší zákonné povinnosti každého dárce identifikovat (§ 18 odst. 4. Zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).