ÚSTECKÝ KRAJ

Mgr. Tereza Hyťhová

Místo pobytu:

Krupka

Datum narození:

23. 2. 1995

Povolání:

poslankyně PSP ČR, učitelka

Proč kandiduji

Jako mladý člověk se nechci jen dívat a nečinně přihlížet k tomu, jakým směrem se naše republika ubírá. Mám tím na mysli plánované zvyšování daní, zvyšování nákladů na život, degradace školství, minimální podpora živnostníků, nedůstojné a nespravedlivé důchody, omezování svobody a cenzura slova, narůstající státní dluh aj. Podala jsem již také ve Sněmovně návrh na zrušení inkluze ve školách, který se kvůli zdlouhavému legislativnímu procesu však bohužel nedostane na pořad jednání v tomto volebním období, v jeho prosazování bych také chtěla i nadále pokračovat. Je potřeba začít naše občany podporovat, ne jim házet klacky pod nohy, vyhrožovat a znepříjemňovat život. 

Někteří vidí jako způsob řešení zadluženosti našeho státu zvyšování daní, já vidím jako jeden ze způsobů snížení počtu státních úředníků a některých nadbytečných úřadů, nebo maximální podporu českých živnostníků. Chci svobodný, bezpečný a suverénní stát, který si váží svých občanů a nebere je pouze jako daňové poplatníky, kteří plní státní pokladnu. 

Informace o kandidátovi

Narodila jsem se v Teplicích v Ústeckém kraji. Vystudovala jsem vysokou školu pedagogickou – konkrétně obor Učitelství na 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika v Ústí nad Labem. Velmi mě baví práce s dětmi. V rámci praxe jsem učila v mateřské škole, na základní škole, ve speciální škole, v družině, a dokonce jsem chodila doučovat děti do dětského domova a pracovala jsem také jako vychovatelka na školách v přírodě. Primárně se tedy věnuji oboru školství, a to i na půdě Poslanecké Sněmovny. Do minulého roku jsem také zastávala funkci místopředsedkyně školského výboru. Byla jsem také čtyři roky zastupitelkou Ústeckého kraje, kde jsem se věnovala problémům našeho kraje, a kde jsem působila také jako předseda komise pro regionální rozvoj Ústeckého Kraje.