Boží hod velikonoční aneb slavnost Zmrtvýchvstání Páně

17.4. 2022373x

Dnes je velký křesťanský svátek. Vzkříšení! Ježíš Kristus, jenž na sebe vzal hříchy našeho světa, vstal třetího dne po svém ukřižování z mrtvých. Ať už jsme, či nejsme věřící, je dobré připomenout si právě v tento den symboliku největšího z křesťanských svátků.

Je to příležitost, abychom v sobě vzkřísili to dobré, co v nás je. Abychom hledali spíše to, co nás spojuje, než abychom ve vzájemných soubojích zneužívali jednotlivosti, na něž máme různé názory. Právě naše doba, ve které žijeme, po tom doslova volá.

Už řadu let se náš svět neubírá dobrým směrem. Roste mezinárodní napětí, přímo za našimi humny se válčí, obyčejní lidé chudnou a ti nejnešťastnější a nejpostiženější umírají.

Právě svátek vzkříšení je příležitostí připomenout si, že namísto toho, abychom vinili jen ty druhé, můžeme každý začít sám u sebe.

K takovému vzkříšení Vám i sobě přeje Trikolora hodně odvahy.

Přidejte se k nám!

Registrovaný příznivec má možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí. Má přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.

Registrovaní příznivci jsou nezbytnou oporou Trikolory.

Komentáře