Boží hod velikonoční aneb slavnost Zmrtvýchvstání Páně

17.4. 2022Trikolora169x0

Dnes je velký křesťanský svátek. Vzkříšení! Ježíš Kristus, jenž na sebe vzal hříchy našeho světa, vstal třetího dne po svém ukřižování z mrtvých. Ať už jsme, či nejsme věřící, je dobré připomenout si právě v tento den symboliku největšího z křesťanských svátků.

Je to příležitost, abychom v sobě vzkřísili to dobré, co v nás je. Abychom hledali spíše to, co nás spojuje, než abychom ve vzájemných soubojích zneužívali jednotlivosti, na něž máme různé názory. Právě naše doba, ve které žijeme, po tom doslova volá.

Už řadu let se náš svět neubírá dobrým směrem. Roste mezinárodní napětí, přímo za našimi humny se válčí, obyčejní lidé chudnou a ti nejnešťastnější a nejpostiženější umírají.

Právě svátek vzkříšení je příležitostí připomenout si, že namísto toho, abychom vinili jen ty druhé, můžeme každý začít sám u sebe.

K takovému vzkříšení Vám i sobě přeje Trikolora hodně odvahy.

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný. Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií covid-19.
Komentáře

Přidat komentář