Otevřený dopis ministru zdravotnictví Vladimíru Válkovi – Pandemická úmluva WHO

20.11. 2023440x

Věc: Pandemická úmluva WHO – Jaký bude postoj České republiky?

Vážený pane ministře,

vyzýváme Vás tímto otevřeným dopisem coby ministra zdravotnictví, abyste se jasně vyjádřil, jaký bude postoj vlády České republiky k ratifikaci nyní připravované pandemické úmluvy WHO (známé pod zkratkou WHO CA+) a změn Mezinárodních zdravotnických směrnic (IHR 2005). A dále, abyste srozumitelně odpověděl na tyto otázky:

1.         Co je jejich hlavním obsahem?

2.         Může znění těchto připravovaných dokumentů Česká republika nějak ovlivňovat, či klást námitky? Pokud ano, tak do kdy a prostřednictvím koho?

3.         Jste informován, jak v této věci postupuje EU, která je u WHO jako pozorovatel bez hlasovacích práv, ale při tvorbě obou dokumentů hraje klíčovou roli? – více zde* (link)

4.         Jaké změny případná ratifikace plánovaná na květen 2024 přinese do českého zdravotnictví?

5.         Bude jakýmkoliv způsobem přenesena rozhodovací pravomoc v oblasti zdraví a zdravotnictví z národní na globální úroveň (tedy do rukou WHO)?

Ve veřejném prostoru kolují protichůdné informace, z nichž některé jsou označované za strašení a dezinformace. Česká média hlavního proudu se této důležité problematice jako obvykle příliš nevěnují. Proto vyzýváme Vás jako ministra zdravotnictví, potažmo vládu České republiky, abyste se k dané věci vyjádřili a mohla se o ní začít vést férová veřejná debata.

S pozdravem                                                        

Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory                           

V Praze 20. 11. 2023     

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.

Komentáře