Otevřený dopis prezidentu České republiky

17.2. 2022Trikolora1681x

Vážený pan
Ing. Miloš Zeman
prezident České republiky
Kancelář prezidenta republiky
Hrad, I. nádvoří č. p. 1
119 08 Praha 1 – Hradčany

Praha, 17. února 2022

Věc: otevřený dopis prezidentu České republiky

Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás ve věci pandemického zákona, který Vám bude pravděpodobně postoupen k podpisu. Žádáme Vás, abyste zvážil uplatnění své pravomoci a vrátil zákon Poslanecké sněmovně.

Víme, že jste v Partii Terezie Tománkové 6. 2. 2022 uvedl, že zákon podepíšete, protože z něj vypadlo nařízení karantén přes SMS zprávy. To jste byl bohužel uveden v omyl. V zákoně to je v novém § 8a. Karanténu lze nařídit ústně a i dálkovým způsobem, což je telefonní hovor, SMS, mail. Takto postupuje hygiena i dnes, ale ví, že jde o nezákonně nařízené karantény. To, že návrh novely pandemického zákona fakticky úpravu této formy omezení osobní svobody neřeší a nechává ji na prováděcí vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, je výsměchem dlouhodobé realitě, kdy vedení ministerstva pohrdalo právy lidí, právem i soudy. Je to stejné, jak kdyby se úprava vypořádání s německou okupací v roce 1945 ponechala protektorátní vládě.

Stav pandemické pohotovosti měl být v ústavním zákoně, jako je nouzový stav. Ministerstvo zdravotnictví užívalo pandemického zákona k zavedení obdobných omezení jako za nouzového stavu, který má však ústavní oporu. Dnes vládne pětikoalice se 108 poslanci, jež volilo 43 % voličů účastnících se voleb, při volební účasti 65 % jen 28 % oprávněných voličů. Mohou vydávat zákony, neopírají se však o většinu občanů. To se v demokracii stává, proto vznikly ústavní zákony s větší legitimitou, přijímané třípětinovou většinou poslanců a senátorů. Volby byly v říjnu 2021 a koalice věděla, že pandemický zákon končí v únoru 2022. Mohla předložit návrh tak, aby se řádně projednal, ne v legislativní nouzi. Novelu zákona předložila až 20. 1. 2022. 

Co v novele není – požadavky na nemocnice

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek straší, že novelu pandemického zákona potřebuje pro opatření v nemocnicích. Ovšem ve vlastní novele pandemického zákona z roku 2022 není o covidových opatřeních v nemocnicích ani slovo.

Původní pandemický zákon z února 2021 upravuje možnost zákazu návštěv v nemocnicích nebo zařízení sociálních služeb. Ale je to nadbytečné. I v minulosti byly běžně omezovány návštěvy v případě výskytu chřipky a zákon k tomu nebyl potřeba. Stanoví to ředitel zařízení. Ani dítě ve škole nemůže přijímat návštěvy, ale musí se řídit školním řádem. Chce-li ministerstvo, aby tak nemocnice činily jednotně, může to jako zřizovatel uložit ředitelům státních nemocnic, a po domluvě s kraji to mohou učinit rady krajů vůči krajským nemocnicím.

Původní pandemický zákon z února 2021 umožňuje Ministerstvu zdravotnictví přikázat poskytovatelům zdravotnických služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních. I tato pravomoc není v novele pandemického zákona řešena. Tyto věci může rozhodnout ředitel zařízení bez zákona a Ministerstvo zdravotnictví a kraje je mohou po ředitelích vyžadovat jako zřizovatelé a vlastníci.

Novela pandemického zákona se řízení nemocnic netýká. I bez zákona dosáhne Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s kraji uplatněním práv zřizovatele požadovaného cíle.

Co v novele je – hrubé omezení práv lidí

Novela v době, kdy covid oslabuje, posiluje omezování lidí. Nově by i bez nouzového stavu chtělo Ministerstvo zdravotnictví omezovat hospody, hotely, kluby a paušálně omezovat lidi i bez toho, že jsou podezřelí z nákazy. Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž i bez novely pandemického zákona umožňuje omezení restaurací a dalších služeb, ale jen v případě podezření z nákazy. A to je to, co skupině lidí na Ministerstvu zdravotnictví vadilo. Nemohla soudu prokázat, že zdravý člověk, který neměl rizikový kontakt, je podezřelý z nákazy jen proto, že se odmítl podílet na dobrovolné vakcinaci.

Co vláda potřebuje

Vláda, která rozvolňuje a fakticky ruší covidová opatření a diskriminaci neočkovaných, může pandemický zákon vůči nemocnicím a obdobným zařízení nahradit akty řízení jako zřizovatel a ve spolupráci s kraji dosáhne žádoucího účinku, protože v oblasti nemocnic a sociálních zařízení jsou veřejná zařízení dominantní. Novelu pandemického zákona nepotřebuje.

Pokud by přesto chtěla mít tato opatření v zákoně, stačí jediný paragraf – změna účinnosti současného pandemického zákona, nebo může tato oprávnění vtělit trvale do zákona na ochranu veřejného zdraví. Pakliže vláda přestane prosazovat drastická omezení práv lidí novelou pandemického zákona, může nekonfliktní požadavky dosáhnout rychle v dohodě s opozicí. Při řešení covidu je dohoda s opozicí pro vládu nutností.

Vláda nepotřebuje pro věci, kterými argumentoval ministr zdravotnictví Válek, stav pandemické pohotovosti, ani nouzový stav. Pokud by však chtěla přece jen nouzový stav na dva týdny v březnu, pak je lepší krátký nouzový stav s krizovými opatřeními, která se netýkají lidí, ale jen řízení nemocnic, než schválení novely pandemického zákona.

Vážený pane prezidente, prosíme Vás tedy, abyste zákon vrátil Poslanecké sněmovně.

S úctou

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D, v.r.
právní expert Trikolory

Zuzana Majerová Zahradníková,
předsedkyně Trikolory

Možnost ke stažení ve formátu pdf ZDE.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.