Otevřený dopis vládě České republiky

26.6. 2023Trikolora355x

Vládo!

Skutečná demokracie je volná soutěž. Volná soutěž myšlenek, programů, lidí, politických stran. Pokud volná soutěž neexistuje, nemůže být o demokracii řeč. Technologický pokrok přinesl změnu, že politické souboje už se neodehrávají pouze v parlamentu, na náměstích, v novinách či na obrazovce, ale jejich podstatná část se přesunula na internet, respektive na sociální sítě. 

Smyslem tohoto dopisu je poukázat na to, jak právě tam, tedy na sociálních sítích, a speciálně na Facebooku, je politická soutěž zoufale pokřivená. O problematickém banování a blokování za údajně nevhodné komentáře toho bylo napsáno již dost, aktuálním „hitem“ facebookových cenzorů je tzv. shadow banning čili omezování dosahu. Můžete si psát, říkat a postovat, co chcete, ale k širšímu publiku se to prostě nedostane. Proč? Protože někdo svévolně rozhodl, že se mu vaše politické názory nelíbí a algoritmus zveřejňování nastavil limitně k nule.

Jsou pouze dvě možnosti. Buď se tato brutální cenzorská praktika děje za přihlížení vlády, což je samozřejmě špatně, nebo se tak děje přímo na její objednávku, což je politický zločin. Ať tak či tak, vláda skutečně demokratické země by všem svým občanům a všem politickým subjektům bez rozdílu měla zajistit rovné zacházení. Pokud tak nečiní, je spolupachatelem či přímo pachatelem cenzury.

Výmluva, že Facebook je soukromá společnost, a že si proto může dělat, co chce, neobstojí. Žádná firma, ať už podniká v dopravě, v gastronomii, ve službách, v zemědělství, v průmyslu, v médiích či kdekoli jinde, si nemůže dělat, co chce. Pro všechny platí náš právní řád. A náš právní řád, dokonce přímo Ústava České republiky, zaručuje svobodu projevu. 

Pokud se slova, věty a myšlenky tímto způsobem selektivně poškozovaných občanů či politických stran téměř k nikomu nedostávají, nemůže být o svobodě projevu řeč. Jedná se naopak o flagrantní porušování našich zákonů a destrukci volné politické soutěže.

Vládo, vyzýváme tě, abys svým občanům zajistila rovné zacházení. V opačném případě je to jen další důvod, proč nemáš v čele naší země co pohledávat.

Trikolora, 22. 6. 2023

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.