Prohlášení Trikolory k výrokům Petra Pavla o elektronické formě voleb

24.7. 2023Trikolora677x

Prezident slibuje zachovávat ústavu, nikoli ji porušovat

Petr Pavel oznámil záměr prosazovat elektronickou formu voleb. Tedy způsob, který porušuje ústavní zásadu volebního práva, kterou je tajné hlasování. Tím se rozumí nemožnost spojit osobu voliče s odevzdaným hlasem. Žádné dostupné technologie dnes totiž neumožňují vyřešit autorizaci hlasování při zachování plné anonymity. Prosazování elektronického hlasování tak neznamená nic jiného než rezignaci na základní právo občana na základě svobodné vůle rozhodovat o změně politické reprezentace své země.

Neustále pokusy pod průhlednými záminkami prosazovat „moderní“ formy výkonu volebního práva vedou pouze k podkopání důvěry občanů v samotný volební systém a v demokratické politické uspořádání. Jiný způsob hlasování, než je osobní za plentou, rovněž nedokáže zajistit, že volič nehlasuje pod nátlakem třetí osoby. Pro absolutní většinu obyvatelstva by byl elektronický volební mechanismus oproti současnému obtížně pochopitelný, a navíc by předával obrovskou moc do rukou technologických firem.

Není náhodou, že v zemích, které v určité formě k elektronického hlasování přistoupily, jsou výsledky voleb silně zpochybňovány a vítězové obviňováni z volebních podvodů. Typicky Spojené státy. Není také náhodou, že země jako Německo, Spojené království, Irsko nebo Nizozemsko projekty elektronického hlasování zastavily.

Trikolora vyzývá Petra Pavla, aby dodržoval literu prezidentského slibu a zachovával Ústavu České republiky, k čemuž se 9. března 2023 zavázal. Prosazování elektronické formy voleb je demolicí ústavy, práv občanů a jejich důvěry v legitimitu zvolené politické reprezentace.

Trikolora, 24. 7. 2023

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.