Prohlášení Trikolory

31.7. 2023Trikolora611x

V Listině základních práv a svobod se píše:

Článek 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Jestliže vláda či kdokoli jiný předvádí své válečnické svaly na tenistkách, operní pěvkyni či komkoli jiném, a to jen proto, že má nějakou národnost, je to nejenom hloupé, směšné, zbabělé a trapné, ale je to také v rozporu s Listinou základních práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky.

Plyne z toho jediné. Vláda, která porušuje zákony, ba dokonce ústavu, je pro ostudu, a protože se zcela zpronevěřila svému poslání a svým povinnostem, nemá právo na existenci.

Trikolora proto vyzývá všechny svobodomyslné občany, aby udělali vše pro to, abychom se Fialovy zločinné protektorátní vlády, jež si ze zákonů udělala trhací kalendář a pro kterou bezezbytku platí staré rčení, že Poturčenec je horší Turka, zbavili. Čím dříve, tím lépe!

Článek 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Trikolora, 31. 7. 2023

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.