Trikolora, Svobodní a Soukromníci (spolupráce TSS): Vydáme se ke svobodě nebo k totalitě?

25.5. 2021Trikolora440x

Vláda na konci minulého týdne předložila poslancům novelu zákona o veřejném zdraví. Ve stavu legislativní nouze tak chce mimo jiné upravit zákon.

Trikolora, Svobodní a Soukromníci (spolupráce TSS): Vydáme se ke svobodě nebo k totalitě?

Ministerstvo či hygienici by dle něj nově mohli kdykoliv nařídit to, že do obchodů, restaurací, ke kadeřníkům i na hromadné či soukromé akce budou moci vstoupit pouze lidé, kteří prokáží svou bezinfekčnost, a to buď absolvováním testu, nebo potvrzením o prodělané nemoci či očkování.

Podle předložené vládní novely se navíc tato změna nemá vztahovat pouze na probíhající epidemii. V její důvodové zprávě je totiž uvedeno následující: „Toto ustanovení není zamýšleno pouze ve vztahu k současné situaci s onemocněním COVID-19, ale i na situace, které by případně mohly vzniknout v souvislosti s jakýmkoli jiným známým, ale případně i dosud neznámým infekčním onemocněním. Cílem tohoto ustanovení není omezovat ekonomický život, ale naopak jej za splnění definovaných podmínek zachovat. Pro stanovený účel včetně cíle spočívajícího v ochraně veřejného zdraví je však třeba, aby v době nepříznivé epidemiologické situace byly určité prostory či určité akce přístupné pouze těm osobám, u nichž lze předpokládat, že nebudou šiřiteli daného infekčního onemocnění.“ Novela navíc předpokládá, že kontrolovat splnění bezinfekčnosti zákazníků budou sami provozovatelé či pořadatelé akcí. Kompletní znění novely ZDE.

Předloženou vládní novelu obratem odsoudili představitelé politického uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. „Vládní novela zákona o veřejném zdraví zavádí trvalé oprávnění k diskriminaci našich občanů. Pokud snad o tomto dosud ještě někdo pochyboval, teď už musí mít naprosto jasno. Začíná u nás covidová totalita, kterou je nutné zastavit už v samotném zárodku,“ uvedla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně hnutí Trikolora.

„Od mladých lidí v mém okolí toho slyším o současných opatřeních mnoho, ale nikdo nemluví o zdraví. Vesměs říkají: Dodržuji ta opatření, abych nedostal pokutu. Půjdu se očkovat, abych mohl do bazénu nebo hospody bez placení za test. Bráchové se pravidelně ‚špejlují‘, a přesto šest hodin sedí v rouškách, aby mohli vidět své kamarády… Nikdo nevidí souvislost pravidel se zdravím sebe nebo svého okolí. A já také ne. Současná opatření se jen falešně opírají o boj s nemocí. Se zdravím však nemají nic společného. Před sebou máme další rozcestí… Vydáme se na něm ke svobodě, nebo k totalitě? Návrh Pandemického zákona po vzoru Německa je zatím tou největší zkouškou pro občany, ale také pro zákonodárce. Zkoušená ovšem bude daleko více naše páteř než náš rozum. Takže hlavu vzhůru a páteř narovnat. Je nutné obstát. Je nutné tento totalitní návrh odmítnout,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Vláda už překročila i tu poslední hranici normálnosti. Do parlamentu poslala zákon, kterým bez ostychu rozděluje občany na dvě skupiny, každou však s rozdílnými právy. Kdykoliv, když si to byrokraté usmyslí, bude v naší zemi skupina lidí, kteří budou moci volně chodit na kulturní akce, do restaurace nebo ke kadeřníkovi; a skupina, která o tuto svobodu přijde. Je to podobné, jako když Adolf Hitler zaváděl zákony, kterými rozdělil obyvatele Německa na říšské a státní občany. Ti první měli všechna práva, ti druzí ani zdaleka. Rozdíl byl jen v tom, že nacisté dělili své občany podle rasy, kdežto dnešní papaláši se snaží dělit občany podle jakékoliv současné či budoucí, třeba i smyšlené, nemoci,“ tvrdě se opřel do předloženého zákona Michal Dvouletý, místopředseda Soukromníků, který zároveň odmítl princip, že by jakoukoliv kontrolní povinnost za stát měli převzít podnikatelé a živnostníci.

Podle místopředsedy Svobodných, lékaře Miroslava Havrdy, však navržená novela jde ještě dál. „Z České republiky se stane koncentrák. Státní orgány budou moci nařídit, že vstupy nejen do všech provozoven, ale i do prostor všech typů, budou umožněny lidem pouze s vakcínou, s testem nebo s potvrzením o prodělání nemoci. Kdo to nebude kontrolovat, hrozí mu likvidační pokuta. Může se jednat i o domácí prostory, tedy restrikce mají platit i pro setkávání rodin například na oslavách. Podle tohoto návrhu zákona bude muset organizátor soukromé akce zastavit každého návštěvníka u dveří a zkontrolovat jejich status. Státní orgán potom může on-line v reálném čase kontrolovat kdy, kde a s kým se kdo potkává. To je dokonalý Orwell. Podobný zákon je typickým rysem pro totalitní režimy,“ konstatoval Miroslav Havrda.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.