Stanovisko Trikolory k jednání o ratifikaci Istanbulské úmluvy

30.5. 2023Trikolora502x

Úmluva je děsivým výplodem genderové feministické ideologie

Vláda hodlá ještě tento měsíc projednat tzv. Istanbulskou úmluvu a předložit ji k ratifikaci oběma komorám Parlamentu ČR. Pro urychlenou ratifikaci úmluvy se již vyslovil prezident republiky. Je podle něho chybou, že Česká republika ji dosud neratifikovala. Úmluvu schválila a podepsala ještě Sobotkova vláda v roce 2016, parlamentu se ji však ani ona, ani následná Babišova vláda, neodvážily k ratifikaci předložit.  Důvody jsou zřejmé. Část politiků, církví, odborné i laické veřejnosti v ní nevidí jen nevinný dokument o potírání násilí na ženách, ale spíše jistý manifest agresivního feminismu a genderismu, který otevírá brány pro další zákeřný útok na tradice, rodinu, vztahy obou pohlaví atd.

Není na škodu zopakovat některé základní výhrady proti této na první pohled užitečné úmluvě:

  • namísto ideálu vzájemného harmonického soužití staví muže a ženy proti sobě jako soupeřící strany
  • přisuzuje chlapcům a mužům automaticky násilnické sklony a žádá jejich převýchovu od útlého dětství
  • považuje násilí na ženách za charakteristický prvek života společnosti bez ohledu na realitu
  • žádá absolutní rovnost mezi pohlavími bez respektu k jejich biologicky podmíněným odlišnostem
  • po staletí vytvářené rodinné a společenské vazby považuje za překonané stereotypy a předsudky
  • poskytuje aktivistickým nekontrolovaným neziskovkám rozsáhlou působnost v naplňování cílů úmluvy a žádá státy o poskytnutí značných finančních prostředků na jejich činnost atd

Trikolora se proto ptá, jaké důvody vedou vládu a prezidenta k tomu, že najednou chtějí překotně dospět k ratifikaci Istanbulské úmluvy? Jaká pozitiva přinese občanům naší země, když i premiér Fiala tvrdí, že její přijetí nebude vyžadovat žádné podstatné změny v našem právním řádu? Jakými argumenty svá tvrzení podporují? Opravdu je jediným důvodem skutečnost, že úmluvu už ratifikovalo 35 států? Bohužel je to jen další případ tupého následování všeho, co se v Evropě odehrává, bez ohledu na zachování vlastní svrchovanosti a důstojnosti. A bez ohledu na zájmy občanů České republiky. Zbývá jen připomenout, že parlamenty dvou států Visegrádské skupiny (Slovenska a Maďarska) Istanbulskou úmluvu ratifikovat odmítly. Trikolora doufá, že právě ty budou inspirací i pro naše poslance a senátory.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.