Stanovisko Trikolory ke stavu zdravotnictví

24.11. 2023Trikolora887x

Trikolora je znepokojena trvalým zhoršováním situace ve zdravotnictví

Problémy, které narůstají a hromadí se řadu let, nyní již bezprostředně ohrožují funkčnost celého systému zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví se ocitá zcela ve vleku událostí a není schopno reagovat na nové problémy, které se vynořují téměř každý týden. Jeho chaotické počínání ohledně tzv. dobrovolných přesčasů lékařů nebo nedostatku některých základních léků je toho jasným důkazem.

Příčiny současného stavu vidíme ve špatném nastavení toku peněz do zdravotnictví, zejména pokud jde úhrady zdravotních pojišťoven do všech segmentů zdravotní péče. Již dlouho je zřejmé, že systém veřejného zdravotního pojištění není schopen moderní zdravotní péči ufinancovat. Chceme-li udržet životaschopné moderní zdravotnictví, je třeba změnit jeho financování na vícezdrojové. Neznamená to nutně zavedení nějaké vyšší spoluúčasti pacientů. Je však třeba neprodleně začít pracovat na vytvoření možnosti soukromého zdravotního připojištění. Dále je třeba racionalizovat financování zdravotnictví a zcela je oddělit od sociální péče.

Velkým problémem je exodus zdravotnických pracovníků do zahraničí, lékařů i sester. S tím, jak se bude dále zlepšovat jazyková vybavenost mladých lékařů, bude se prohlubovat i tento problém. Na straně naší země jej bude zhoršovat stárnutí populace zdravotníků. Generace, která ukončila studia na přelomu socialistické éry, již dosahuje důchodového věku. Co se stane, až odejde?

Vláda však přes všechny halasné proklamace vidí své priority jinde. Navyšuje nesmyslně výdaje na zbrojení a straší občany vnějším ohrožením státu, pro které nemá žádné relevantní důkazy. Hrozící pokles kvality zdravotní péče, nedostatek lékařů a sester, nedostatek léků způsobený jejich zásadně chybně nastavenou cenovou politikou či katastrofální systém vzdělávání lékařů ji nechává v poklidu. Nesystémově reaguje až tehdy, když hrozí zjevná krize. Do té doby, stejně jako v jiných oblastech, nedělá nic. České zdravotnictví potřebuje odstartovat zásadní reformu, jak pokud jde o jeho financování, tak ve směru zvyšování kvality, odbornosti a dostupnosti zdravotní péče.

Trikolora, 24. 11. 2023

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.