Trikolora nestojí ani za Ukrajinou, ani za Ruskou federací

22.2. 20222170x

Tisková zpráva

Trikolora nestojí ani za Ukrajinou, ani za Ruskou federací. Trikolora hájí zájmy České republiky a českých občanů. V našem zájmu není ani eskalace vojenského konfliktu na Ukrajině, ani uvalení sankcí na Rusko. Ty opět poškodí především české podnikatele. Na jedné straně existuje neměnnost hranic garantovaná mezinárodním právem, ale na druhé straně také právo národů, respektive obyvatel dané oblasti na sebeurčení. Obojí má svoji legitimitu. Ze všech těchto důvodu Trikolora preferuje naši zdrženlivost.

Zuzana Majerová Z.,
předsedkyně

Petr Štěpánek,
1. místopředseda, pověřený komunikací s veřejností

V Praze 22. 2. 2022

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.

Komentáře