Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svoji zemi.

Programové pilíře

Nová vize pro Českou republiku

TRVALE NÍZKÉ DANĚ A ÚSPORNÝ STÁT
ZKVALITNĚNÍ ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
PODPORA ČESKÉHO PODNIKÁNÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
ÚCTA K NAŠIM TRADICÍM A ZÁKONŮM
DOSTUPNÉ A DŮSTOJNÉ BYDLENÍ
SUVERÉNNÍ POSTAVENÍ V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

Náprava škod způsobených vládou

OBNOVA EKONOMIKY I CELÉ ZEMĚ PO COVIDU
NORMÁLNÍ ŽIVOT BEZ OMEZENÍ
TVRDÉ TRESTY ZA KORUPCI A ROZKRÁDÁNÍ
NAROVNÁNÍ ŠKOD PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM Z DOBY PANDEMIE
NEDOTKNUTELNOST SVOBODY

Antibyrokratická revoluce

OMEZENÍ BYROKRACIE A ÚŘEDNÍ MOCI
ŠTÍHLÝ A EFEKTIVNÍ STÁT
SNÍŽENÍ MOCI STÁTU NAD PODNIKÁNÍM

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT. VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

1

Antibyrokratická revoluce

Stát má sloužit občanům. Za přechozích vlád všech barev a odstínů se rozrostl tak, že přestává plnit své základní poslání. Míra byrokratizace se stala neudržitelnou. Množství zákonů, směrnic, agentur, dotací a regulací dávno překročilo únosnou míru. Prosadíme vizi úsporného, ale efektivního státu, který bude pro jeho občany partnerem, nikoliv překážkou.

2

Trvale nízké daně a úsporný stát

Práce, příjmy, majetek a podnikání našich občanů si zaslouží úctu a ochranu. Svobodné podnikání založené na rovné konkurenci je základem prosperity a rozvoje celé společnosti. Jeho omezování se projeví negativně na životní úrovni, zchudnutí všech obyvatel a sociálních problémech. Česká společnost je stále výrazněji ochromována ideologií individuálních nároků, rovnostářstvím, zbytnělou byrokracií a relativizací tradičních hodnot. Potřebujeme dát zpět do popředí svobodu podnikání i tvořivost jednotlivce. Jsme jedinou politickou silou, která je odhodlána se tomuto vývoji postavit.

3

Bezpečné místo pro svobodný život

Nenecháme si nikým diktovat, jak máme žít nebo co si máme myslet. Nové ideologie a „ismy“ přinášejí rozvrat hodnot, společnosti, hospodářství, života, vzdělání a vztahů. Zároveň s těmito ideologiemi přichází chudoba, rozklad, strach a následně nová forma totality. Rozumnou alternativou jsou tradiční hodnoty, zejména rodiny a domova. Úlohou státu je vytvořit prostor občanům, aby si mohli svobodně vytvářet svůj normální svět. Česká republika začíná při plnění této funkce selhávat, kvalita veřejných služeb klesá, jednotlivé systémy (školství, zdravotnictví, důchody) jsou destabilizované.

4

Suverénní postavení v mezinárodním prostředí

Patříme do Evropy. Evropská unie však přestala být společenstvím svobodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb, který jsme vždy podporovali. Je unií plnou chyb, které se šíří z bruselského epicentra. Bez souhlasu českých občanů se zde rodí politický superstát s extrémně levicovou, zelenou, byrokratickou a protinárodní politikou, která přisoudila České republice nesvéprávnou roli a našim občanům pozici levné pracovní síly. Je nutné se vzepřít celkovému směřování EU, i nám přisouzené podřadné roli. Zájmy našich občanů budeme klást vždy nad zájmy byrokratů v Bruselu či kdekoliv jinde. V krajním případě jsme připraveni zvážit setrvání v EU, pokud to bude v zájmu našich občanů a pokud se pro to rozhodnou v referendu.

5

Rozvoj venkova a zemědělství

Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách. Půda, která má dobrého hospodáře, se stává darem pro další generace. Naším cílem je chránit svobodné sedláky a farmáře před ničivou rozpínavostí zemědělských oligarchů. Chceme živý venkov nejen pro zemědělské hospodaření, místní řemesla a živnosti, ale i jako příjemné místo aktivního odpočinku pro lidi z měst.

6

Nelegální migraci nepřijmeme za legální

Naše země nezapříčinila masovou nelegální migraci a nesmí tedy být ani její obětí. Trváme na ochraně našich tradic, zvyků i způsobu života. Česká republika je země s bohatou historií a nádhernou krajinou, ve které žijeme v bezpečí. Nedovolíme ohrozit tento odkaz našich předků. Máme právo vyžadovat respekt k pravidlům naší země. S námi žijící legální přistěhovalci se zavazují dodržovat zákony České republiky a ctít naše zvyklosti stejně jako my.

7

Hájíme absolutní svobodu slova a projevu

Dnešní doba přináší čím dál více snah o deformaci svobody slova a projevu. Především v oblasti sociálních médií, ale i v těch tradičních vznikají mnohé iniciativy, které pod pláštěm boje proti dezinformacím omezují svobodu slova a nastolují novodobou formu cenzury. Tento vývoj odmítáme a podnikneme všechny kroky, které jsou nutné, abychom svobodu slova ochránili.

8

Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít

Učiníme vše, abychom na prvním místě chránili lidské životy, aniž bychom ohrožovali existenci podnikatelů a jejich zaměstnanců. Nedovolíme ani další poškozování dětí, které jsou již tak drtivě poznamenané omezujícími opatřeními vlády. Občané jsou i bez nařízení shora schopni čelit této výzvě svojí přirozenou vitalitou a činorodostí, a to ve všech odvětvích hospodářství, vědy, kultury, škol, sportu a služeb.

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT
VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný. Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií covid-19.

Jsme jediná skutečná pravice.

Nemáte právě teď čas pročíst si celý náš program?

Nechte si jej jednoduše zaslat na email

Nemáte právě teď čas pročíst si celý náš program?

Nechte si jej jednoduše zaslat na email

Peříčko je
naším symbolem

Když se vznáší pírko, je volné a svobodné. S pírkem se pojí štěstí, indicie, léčení, ale také se o něm traduje, že umí chránit. Kdy jindy než dnes se pírko svobody může hodit nám všem? Přivítejte symbol strany Trikolora Svobodní Soukromníci, která jako pravicová strana bude pomáhat naší zemi růst, chránit práva občanů České republiky a především jejich zasloužené PRÁVO ŽÍT! Věříme, že se peříčko stane silným archetypem českého politického dění a s pokorou oznamujeme, že se jím budeme prezentovat.