Antibyrokratická revoluce

Stát má sloužit občanům. Za přechozích vlád všech barev a odstínů se rozrostl tak, že přestává plnit své základní poslání. Míra byrokratizace se stala neudržitelnou. Množství zákonů, směrnic, agentur, dotací a regulací dávno překročilo únosnou míru. Prosadíme vizi úsporného, ale efektivního státu, který bude pro jeho občany partnerem, nikoliv překážkou.

Programové návrhy

  • Zrealizujeme důslednou antibyrokratickou revoluci, snížíme počet regulací negativně ovlivňujících život každého jednotlivce, živnostníka i podnikatele. 
  • Navrhneme ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. Rozpočtový schodek je přípustný pouze v případě výjimečných událostí se souhlasem ústavní většiny poslanecké sněmovny.
  • Naším cílem je zásadní snížení rozpočtových výdajů, včetně přímých nákladů na státní aparát minimálně o 30 %. Zrušíme zbytečné úřady a instituce, snížíme počet ministerstev jejich sloučením. 
  • Zrušíme systém EET a s ním další nařízená opatření (kontrolní hlášení apod.) v plném rozsahu.
  • Narovnáme systém exekučních a insolvenčních řízení. Zabráníme excesům proti neplatičům a zrušíme DPH ze služeb exekutorů.
  • Zrušíme současný zákon o státní službě. Zavedeme přímou osobní odpovědnost úředníků za chybná či pomalá rozhodnutí. Budeme prosazovat trestní a materiální odpovědnosti pracovníků státní správy za způsobené škody v případě porušování zákonů.
  • Nynější dotace jsou zdrojem zla, provedeme důslednou revizi dotací, zastavíme nespravedlivé a diskriminační dotace do soukromého sektoru, které nahrávají pouze vyvoleným.
  • Naším cílem je vláda skutečných odborníků, nikoliv politických sekretariátů.