Hájíme absolutní svobodu slova a projevu

Dnešní doba přináší čím dál více snah o deformaci svobody slova a projevu. Především v oblasti sociálních médií, ale i v těch tradičních vznikají mnohé iniciativy, které pod pláštěm boje proti dezinformacím omezují svobodu slova a nastolují novodobou formu cenzury. Tento vývoj odmítáme a podnikneme všechny kroky, které jsou nutné, abychom svobodu slova ochránili.

Programové návrhy

  • Prosadíme zákon, který zabrání korporacím na území České republiky omezovat svobodu slova, jak jim ukládá legislativa EU. Ústava České republiky garantuje svobodu slova. Na sociálních sítích naopak dochází k jejímu dlouhodobému porušování. 
  • Chceme zachovat svobodu médií, odmítáme jakékoliv snahy o cenzuru obsahu médií ukryté pod bojem proti dezinformacím a fake news. Svoboda slova a názoru musí být zachována za každou cenu.
  • Privátním provozovatelům vysílání poskytneme větší svobodu pro jejich názorovou profilaci. Veřejnoprávní média mají naopak pokrývat celé názorové spektrum. Jejich problém není v tom, co vysílají, nýbrž v tom, co všechno nevysílají.  
  • Nazrál čas ke změně od povinného k dobrovolnému financování veřejnoprávních médií. Způsob financování ČT a ČRo zůstal stejný jako v první polovině 20. století, ačkoliv se svět médií dramaticky změnil. Je třeba provést revizi veřejné mediální služby co do jejího rozsahu i obsahu.