Nelegální migraci nepřijmeme za legální

Naše země nezapříčinila masovou nelegální migraci a nesmí tedy být ani její obětí. Trváme na ochraně našich tradic, zvyků i způsobu života. Česká republika je země s bohatou historií a nádhernou krajinou, ve které žijeme v bezpečí. Nedovolíme ohrozit tento odkaz našich předků. Máme právo vyžadovat respekt k pravidlům naší země. S námi žijící legální přistěhovalci se zavazují dodržovat zákony České republiky a ctít naše zvyklosti stejně jako my.

Programové návrhy

  • Prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace. Institut azylu nesmí být zneužíván. Trváme na deportaci nelegálních migrantů nebo cizinců závažným způsobem porušujících naše zákony. 
  • Imigrace musí probíhat výlučně na základě české azylové legislativy. Nepřijmeme jakoukoliv vnucenou migrační politiku nebo kvóty, které by vyžadovaly přijetí cizích státních příslušníků.
  • Budeme důsledně vymáhat migrační zákony a důsledně trestat pašování lidí. Zastavíme podporu všech migračních „neziskovek“ a „profesionálních“ agentur poskytujících poradenství, jak obcházet české azylové zákony. 
  • Česká republika garantuje občanům svobodu náboženského vyznání, nicméně výlučně v mezích platného zákona. Ctíme antické a židovsko-křesťanské kořeny naší civilizace. Jakékoliv snahy o politické zneužití náboženství, zejména politického islámu, postavíme mimo zákon.
  • Nepřipustíme snahy o zavádění jakýchkoliv alternativních právních systému na území ČR.