Suverénní postavení v mezinárodním prostředí

Patříme do Evropy. Evropská unie však přestala být společenstvím svobodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb, který jsme vždy podporovali. Je unií plnou chyb, které se šíří z bruselského epicentra. Bez souhlasu českých občanů se zde rodí politický superstát s extrémně levicovou, zelenou, byrokratickou a protinárodní politikou, která přisoudila České republice nesvéprávnou roli a našim občanům pozici levné pracovní síly. Je nutné se vzepřít celkovému směřování EU, i nám přisouzené podřadné roli. Zájmy našich občanů budeme klást vždy nad zájmy byrokratů v Bruselu či kdekoliv jinde. V krajním případě jsme připraveni zvážit setrvání v EU, pokud to bude v zájmu našich občanů a pokud se pro to rozhodnou v referendu.

Programové návrhy

  • Prosadíme ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU.
  • Prosadíme ústavní zakotvení práva platit českou korunou a práva platit v hotovosti.
  • Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie (na okamžik, kdy Evropská unie nevyhnutelně pozbude své historické funkčnosti a zanikne). Budeme jednat o nové formě spolupráce mezi svrchovanými evropskými národními státy.
  • Navážeme úzkou ekonomickou a politickou spolupráci s Visegrádskou čtyřkou, Rakouskem, Itálií, Slovinskem, Srbskem a Chorvatskem. 
  • Prosazujeme ekonomickou zahraniční politiku směřující k rozšiřování volného trhu bez zbytečných bariér a sankcí.
  • Zahájíme jednání o vstupu do EFTA.