Trvale nízké daně a úsporný stát

Práce, příjmy, majetek a podnikání našich občanů si zaslouží úctu a ochranu. Svobodné podnikání založené na rovné konkurenci je základem prosperity a rozvoje celé společnosti. Jeho omezování se projeví negativně na životní úrovni, zchudnutí všech obyvatel a sociálních problémech. Česká společnost je stále výrazněji ochromována ideologií individuálních nároků, rovnostářstvím, zbytnělou byrokracií a relativizací tradičních hodnot. Potřebujeme dát zpět do popředí svobodu podnikání i tvořivost jednotlivce. Jsme jedinou politickou silou, která je odhodlána se tomuto vývoji postavit.

Programové návrhy

 • Provedeme zásadní zjednodušení celého daňového systému
 • Usilujeme o dlouhodobou daňovou stabilitu pro živnostníky, firmy a investory, z České republiky vybudujeme moderní, daňově přívětivý stát. 
 • Zjednodušíme daňové přiznání na jednu stránku s minimem výjimek.
 • Zásadně omezíme byrokracii a šikanu podnikatelů (nadbytečné kontroly).
 • Máme dlouhodobou vizi jednotné daně ve výši 15 % (DPFO, DPPO, DPH) + snížené DPH na úrovni 10 % u komodit pro základní životní náklady (potraviny, léky, vlastní bydlení).
 • Prosadíme odvod a odpočet DPH jen ze zaplacených faktur.
 • Navrhneme reformu rozpočtového určení daní, abychom motivovali obce k podpoře rozvoje podnikání.
 • Zjednodušíme strukturu daně z nemovitosti. Konkrétní sazby bude určovat příslušná obec, stát určí pouze horní limity. Správu této daně budou vykonávat finanční odbory pověřených obcí třetího stupně.  
 • Umožníme lidem flexibilně vydělávat legalizací náhrady pracovně právního vztahu vztahem obchodním.
 • Prosadíme oddělení soukromého majetku OSVČ od majetku určeného k podnikání.
 • Změníme nepovedenou paušální daň pro živnostníky tak, aby byla motivační pro nejmenší živnostníky a umožnila rozvoj jejich podnikání.
 • Změníme metodu výpočtu starobních důchodů OSVČ.
 • Zjednodušíme pravidla pracovního práva pro všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
 • Zrušíme investiční pobídky, neboť vytvoříme daňově přívětivé prostředí, v němž nebudou nutné. 
 • Soustředíme se na přirozený rozvoj domácího malého a středního podnikání bez zbytečných úředních překážek a napravíme tak neblahé důsledky politiky levné práce.
 • Umožníme mezigenerační solidaritu v důchodovém systému – dobrovolné převedení části daní ve prospěch rodičů či prarodičů jejich potomky. (5 % z daní mohu poslat rodičům na důchod, občan rozhodne o tom, kam část jeho daní bude směřovat). 
 • Zavedeme sociální systém, který motivuje k práci. Pracovat se musí vždy vyplatit. Zjednodušíme systém dávek a zeštíhlíme sociální systém. 
 • Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná.
 • Zrušíme opatření současné vlády, která čirým populismem zbytečně zadlužuje naši zemi (pastelkovné, jízdné, rouškovné a jiné formy účelového uplácení voličů).
 • Zjednodušíme život začínajícím podnikatelům tím, že v prvním roce podnikání nebudou platit daň z příjmu fyzické osoby.
 • Snížíme bariéry pro zahájení podnikání a podpoříme tak rozvoj drobného živnostenského podnikání (např. přivýdělek studentů nebo žen na rodičovské dovolené).