Přihlášení do volební komise

Volby Prezidenta České republiky proběhnou ve dnech 13.-14. ledna (1. kolo) a 27.-28. ledna 2023 (případné 2.kolo)

 

Dle zákona o volbě prezidenta republiky https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275

§ 18 Členství v okrskové volební komisi

(1) Členem okrskové volební komise může být občan,

a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,

b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a

c) který není kandidátem na prezidenta republiky.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že souhlasím se zpracováním osobních údajů pro Volby Prezidenta České republiky 2023

.

Podmínkami ochrany osobních údajů

PODPOŘTE NÁS SDÍLENÍM

Myslíte si, že by se členem Trikolory mohl stát i někdo z Vašich známých? Umístěte příspěvek na zeď jedním kliknutím.