Stanovisko Trikolory ke stavu České televize

25.9. 2023Trikolora524x

Česká televize není tím, čím by dle zákona měla být! Má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, má přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a má také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.

Trikolora konstatuje, že Česká televize tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržuje. Ve svém zpravodajství a publicistice preferuje pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňuje. Nositelé jiných názorů jsou naopak selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Suma sumárum: Česká televize není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem. Plnou odpovědnost za tento stav nese management České televize v čele s končícím generálním ředitelem Petrem Dvořákem.

Trikolora dále konstatuje, že tento stav je důsledkem dlouhodobého selhávání všech kontrolních orgánů, které na činnost České televize dohlížejí, na prvním místě Rady České televize a dále pak Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, volebního výboru i poslanecké sněmovny jako celku.

To vše se děje za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejenže podstatná část veřejnosti nesouhlasí, ale přímo něco, co naší zemi škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád. Financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem. Prosazovat za této situace zvýšení televizních poplatků, jak v rozporu se svými předvolebními sliby činí Fialova vláda, je politický zločin.

Trikolora naopak navrhuje úplné zrušení televizních poplatků. Pokud mají veřejnoprávní média existovat, musí být hrazena přímo ze státního rozpočtu. Ale nejen to. Zároveň by v rámci úspor měl být značně zredukován jejich rozsah a přesněji vymezen obsah. Obdobně platí vše pro Český rozhlas.

Trikolora, 25. 9. 2023

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.