Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít

Učiníme vše, abychom na prvním místě chránili lidské životy, aniž bychom ohrožovali existenci podnikatelů a jejich zaměstnanců. Nedovolíme ani další poškozování dětí, které jsou již tak drtivě poznamenané omezujícími opatřeními vlády. Občané jsou i bez nařízení shora schopni čelit této výzvě svojí přirozenou vitalitou a činorodostí, a to ve všech odvětvích hospodářství, vědy, kultury, škol, sportu a služeb.

Česká republika má před sebou dva nevyhnutelné úkoly

 • Připravit se na období „post-covidové“, zahojit ekonomiku a obnovit společenský život. Musíme umožnit svobodný pohyb obyvatel a vracet ho do přirozených kolejí bez jakýchkoliv omezení.
 • Okamžitě a jednou provždy ukončit chaotický boj s covidem 19 založený na plošných restrikcích, omezování svobody a „lockdownech“ a nahradit ho bojem pomocí léčby, ochrany rizikových skupin a dobrovolného očkování.

Programové návrhy

 • Neumožníme další pokračování či znovuzavedení restrikcí a „lockdownů“ či zavření škol – zrušíme pandemický zákon jako nástroj totality a omezování svobod obyvatel.
 • Prosadíme, aby se hlavními zbraněmi proti covidu stala léčba, posilování imunity občanů a dobrovolné očkování.
 • Odmítneme zavedení COVID pasu na území ČR, právo pohybu nesmí být omezeno. Budeme tento postoj hájit i před EU.
 • Necháme otevřené školy na všech stupních bez omezení a budeme prosazovat plán, jak vynahradit dětem čas ztracený distanční výukou. Neodepíšeme celou generaci dětí postižených obdobím covidu.
 • Navrhneme zákon, který zastaví přestupková řízení a vymáhání pokut za porušení covidových zákazů a omezení vlády a ministerstva zdravotnictví. 
 • Budeme prosazovat, aby stát vyplatil všechny škody, které způsobil svými nezákonnými opatřeními. Zároveň budeme požadovat aby se na úhradě těchto škod přímo podíleli odpovědní politici a úředníci.
 • Prosadíme důsledný audit všech pandemických opatření a programů v roce 2020 a 2021, budeme trvat na trestní odpovědnosti.
 • Provedeme objektivní zpětnou analýzu účinnosti všech opatření, vyhodnotíme jejich vady, abychom je v budoucnu již neopakovali.  
 • Kultura a sport jsou nezbytnou součástí kvality života našich občanů i naší ekonomiky, nemůžou být omezeny.
 • Budeme usilovat o založení Fondu na obnovu ekonomiky, který bude zajištovat okamžitou pomoc postiženým podnikatelům při obnově jejich podnikání a řešit kompenzace a úvěry včetně funkčního záručního programu.
 • Podpoříme ekonomiku realizací strategických investic (zejména do dopravní infrastruktury). 
 • Zreformujeme zdravotnickou krizovou infrastrukturu včetně funkčního nastavení řídících struktur a strategického materiálního zabezpečení pro případ mimořádných situací (kapacita JIP + ARO, dostatečný počet kvalifikovaného personálu), včetně hledání nových postupů.
 • Vytvoříme systém ochrany rizikových skupin občanů při výskytu epidemie (distribuce respirátorů + vitamínů C, D a Zn (+Se) zdarma; otevírací doba jen pro starší obyvatele; vyčlenění zóny pro rizikové skupiny v hromadné dopravě; testy pro osoby přicházející do domovů seniorů či nemocnic). Nebudeme však nikdy zavírat všechny do izolace a nečinnosti.